Doopsgezinde Gemeente AalsmeerGroene Kerk

Home » Wat geloven wij? » Groene Kerk

Groene Kerk

Wij zijn een Groene Kerk sinds 2014. De Groene Kerkenactie is een beweging van kerken en mensen die een andere weg inslaan en samen vormgeven aan een duurzame, eerlijke en rechtvaardige samenleving, dichtbij en veraf. Wij hebben de aarde, haar grondstoffen en al wat er groeit, in bruikleen gekregen, met de taak er goed voor te zorgen en de opbrengsten eerlijk te verdelen. En zó dat de aarde niet wordt uitgeput maar ook voor onze volgende generaties de mooie planeet blijft, die ons is toevertrouwd.

Duurzaamheid in de Gemeente

Het duurzaamheidsdenken en -doen is flink geworteld in onze Doopsgezinde Gemeente. Al in de negentiger jaren waren er ‘Eco-teams’.

In 2010 is op verzoek van de toenmalige kerkenraad een duurzaamheidscommissie gestart en de eerste uitdaging werd het analyseren van het energieverbruik van de kerk en het berekenen van de voetafdruk van het kerkgebouw. In ons kerkgebouw zijn er jaarlijks zo’n 950(!) activiteiten en de totale ecologische voetafdruk hiervan werd berekend op 210.000 m2, zo’n 42 voetbalvelden groot.

Sindsdien zijn veel maatregelen getroffen om het energie- en elektriciteitsgebruik te reduceren. In 2011 is een intentieverklaring aangenomen. Daarin staat dat duurzaamheid een hoge prioriteit heeft bij beslissingen die binnen de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer worden genomen. Met name binnen ons kerkgebouw. Dit geldt ook voor de besluiten die commissies binnen de Gemeente nemen.

Het streven naar duurzaamheid wordt in belangrijke mate meegewogen bij beslissingen over belegging van financiële middelen en beheer van roerende en onroerende bezittingen.

In 2013 hebben we in samenspraak met de kerkenraad onze koers aangepast van verduurzaming van het kerkgebouw richting bewustwording, inspiratie, informatie en enthousiasmering. Een greep uit de activiteiten: open avonden, zowel op het gebied van duurzaam geloven als meer praktische informatie, fietstochten naar duurzame initiatieven in de omgeving, een streekmaaltijd (samen met de Zin-Inn) en een duurzaamheidsmarkt. We stellen circa vijf keer per jaar een speciale Nieuwsbrief Duurzaamheid samen. In een jaarlijkse ‘Groene Viering’ wordt onze verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de aarde centraal gesteld. Een recent initiatief is een appgroep voor uitwisseling van duurzaamheidstips en informatie.

Een indrukwekkende ervaring in 2015 was onze deelname aan enkele etappes van de Urgenda Climate Miles loop naar Parijs. Ook in 2021 liepen we enkele etappes mee van de klimaatpelgrimstocht van GroeneKerken/Vastenactie en de Urgenda Climate Miles loop naar Glasgow, zie het nieuwsbericht van 30 september 2021.

Duurzaamheidskring gestart

In 2022 is de Duurzaamheidskring gestart. Doel is met elkaar aan de slag te gaan, ervaringen te delen en elkaar te inspireren op het gebied van duurzaamheid. De kring staat open voor alle leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Elke kringavond staat in een bepaald thema, dat door de leden wordt aangedragen en door een aantal wordt voorbereid. Op de kick-off op 10 mei was het thema: ‘Onze kleding’.
Welkom om aan te sluiten.
Meer informatie: Hans van der Meulen, cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl.

Nieuwsbrief Duurzaamheid

Hieronder vindt u de meest recente Nieuwsbrieven.

DG Aalsmeer - Groene Kerk
DGA - Groene Kerk2014 - 600x450
Duurzaamheid Schoner zomer