Doopsgezinde Gemeente AalsmeerVisie en beleid

Home » Wat geloven wij? » Visie en beleid

Visie

In 2011 hebben we als Doopgezinde Gemeente Aalsmeer onze visie vastgesteld, die regelmatig wordt vertaald in een praktisch beleidsplan, zoals het meest recente voor 2022-2025.

Samengevat staat in onze visie hoe wij naast de zondagse vieringen vorm geven aan onze doopsgezinde gemeenschap. Uitgangspunten zijn de vredesgetuigenis, de volwassenendoop en de keuze voor vrijheid in gebondenheid.

 

DG Aalsmeer - Visie - Hoeksteen De Zaaier

Beleid

Beleidsplan voor 2022 – 2025

Het beleidsplan is de praktische vertaling van de visie, waarin we aangeven hoe wij als gastvrije Gemeente het verhaal van God en zijn mensen levend willen houden door:

  • inspirerende diensten;
  • kringen, waarin we in klein verband samenkomen;
  • het Zin-Inn programma;
  • pastorale zorg, ouderenwerk, jeugd- en jongerenwerk;
  • onze diensten aan de wereld door middel van o.m. collectes, als Fairtrade Kerk en Groene Kerk, vredesgemeente, inzet voor de plaatselijke oecumene en het onderhouden van de (oecumenische) banden met onze internationale broederschap.

 

 

DGA Beleidsplan Duif 600x450