Doopsgezinde Gemeente AalsmeerVieringen

Home » Wat doen wij? » Vieringen

Vieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in de kerk aan de Zijdstraat 55. Informatie hierover vindt u in de agenda van deze website, het gemeenteblad Levenslicht en in de plaatselijke pers.

Indien u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, dan kunt u opgehaald worden en na de dienst weer thuisgebracht worden. Zieken en ouderen die niet in de kerk kunnen komen, kunnen desgewenst in de loop van de week de dienst thuis beluisteren d.m.v. een usb-stick. Informatie via de koster Leon de Graaff.

Kerkdiensten online

Tijdens de coronaperiode zijn de vieringen te volgen via het YouTube-kanaal van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Klik op de link in de agenda bij de betreffende kerkdienst. Op de pagina Kerkdiensten (online) kunt u ook de volledige liturgieën van de laatste diensten downloaden.

Zondagsschool

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar is er doorgaans op elke eerste zondagmorgen van september t/m juni zondagsschool (zie bij Jeugd/Zondagsschool). Voor de allerkleinsten, die nog niet op de zondagsschool terechtkunnen, is er op aanvraag oppas mogelijk. Inlichtingen bij Laura Dekker-Bolhuis, oppas@dgaalsmeer.nl.

Bijzondere vieringen

Bijzondere diensten in onze Gemeente zijn o.a. geboortedankzeggingsdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten, oecumenische diensten, doopdiensten en avondmaalsdiensten. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Paul F. Thimm.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in november, worden alle leden, vrienden en belangstellenden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen gezamenlijk in de dienst herdacht.

DGA Vieringen