Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWie zijn wij?

Home » Wie zijn wij?

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, wie zijn wij?

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een levende, actieve Gemeente. Zij bestaat uit circa 375 leden en vrienden die met elkaar een open geloofsgemeenschap vormen. Met grote inzet en betrokkenheid wordt geprobeerd de Bijbelse boodschap gestalte te geven door te vieren, te leren, te getuigen en te dienen. De Gemeente heeft een bijzonder, eigen karakter en is een Gemeente die midden in de wereld staat en die een sterke eigen historie en traditie heeft.

DGA - Zaaier - Kerkgebouw - Wie zijn wij

Onze werkers

Paul F. Thimm

Paul F. Thimm

Predikant

Ellen van Houten-Oranje

Ellen van Houten-Oranje

Ouderenpastor

Franka Riesmeijer

Franka Riesmeijer

Zin-kweker / Zin-Inn

Nelleke de Graaff-Wies

Nelleke de Graaff-Wies

Zondagsschool

Leon de Graaff

Leon de Graaff

Koster

Leden vrienden belangstellenden - Kerkzaal met mensen - Wie zijn wij

Leden, vrienden en belangstellenden

Sinds jaar en dag heeft de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, zoals zoveel andere kerkgenootschappen, leden, vrienden en belangstellenden.

We zien dat er verschuivingen optreden in de geloofsbeleving van mensen. De traditionele Doopsgezinde Gemeente (o.a. tot uitdrukking komend in belijdenis, doop en avondmaal) maakt plaats voor een meer open geloofsgemeenschap, waarin eenieder die aan activiteiten mee wil doen zich thuis voelt en tot zijn recht kan komen.

Kerkenraad, wie zijn wij?

De Gemeente wordt bestuurd door een gekozen kerkenraad. Het beleid van de Gemeente wordt vastgesteld tijdens de Gemeentevergadering. Deze wordt twee keer per jaar gehouden. De kerkenraad bestaat in 2024 uit tien leden. Zij hebben ook individuele aandachtsgebieden.

kerkenraaad 2023 Doopsgezinde Gemeetne Aalsmeer

Ons kerkgebouw

In 1987 heeft de provincie Noord-Holland het gehele complex, te weten kerk, voormalige kosterswoning en twee woningen op de provinciale monumentenlijst geplaatst omdat: het een zeldzaam en authentiek voorbeeld van kerkbouw is in het oeuvre van J.F. Staal; het een zeldzaam voorbeeld is van doopsgezinde kerkbouw in de periode 1920-1940; het duidelijke kenmerken heeft van de Amsterdamse School en de Nieuwe Zakelijkheid. De kerk heeft een hoogte van 19,5 meter en bood oorspronkelijk plaats aan zeshonderd personen. In 1987 is de kerkzaal opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleuren. Bouwjaar: 1927, naar een ontwerp van J.F. Staal. Ook de Centrale Aalsmeerse Veiling is een ontwerp van Staal.

Ons Kerkgebouw - Kerkgebouw met annabellas - Wie zijn wij
Ons Kerkgebouw - Vroegere kerkgebouwen Stamboom - Wie zijn wij

Geschiedenis doopsgezinden in Aalsmeer

De geschiedenis van het Aalsmeerse doopsgezinden is al bijna 500 jaar oud. Volgens het vonnis van het Hof van Holland nr. 5563 van 10 april 1534 werden Jan Dircksz en Jan Dirckz Smit veroordeeld tot de brandstapel omwille van hun doperse geloof.

In de loop der tijd kondigden zich scheuringen aan waardoor zo’n vijf verschillende stromingen ontstonden. Later werden die verschillende doperse gemeenschappen weer samengevoegd, met als uiteindelijk resultaat De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, gesticht in 1866.