Doopsgezinde Gemeente AalsmeerGoede doelen en projecten

Home » Wat doen wij? » Goede doelen en projecten

Dienst aan de wereld

Als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer proberen we duidelijk te maken dat ‘dienst aan de wereld’ niet een opzichzelfstaand onderdeel is, maar dat het deel uitmaakt van het gehele Gemeente-zijn.

Tijdens de kerkdiensten zijn er altijd twee collecten: een voor een diaconaal doel en een voor het werk van de Gemeente. Voor de diaconale doelen doet de commissie Tabitha een voorstel aan de kerkenraad. De diaconale doelen kunnen velerlei zijn. Sommige doelen staan al jaren op het collecterooster omdat er een band is ontstaan tussen onze Gemeente en het te steunen doel of project, bijvoorbeeld het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam of Inloophuis De Ruimte in Almere. Soms zijn het nieuwe projecten die aangereikt zijn door Gemeenteleden of via de kerkenraad bij Tabitha zijn binnengekomen.

Bijzondere projecten

Naast de collecten in de kerkdiensten is er twee keer per jaar een actie waarbij een aantal weken achtereen voor hetzelfde doel wordt gecollecteerd. Dit is in de veertigdagentijd voor Pasen en in de adventstijd voor Kerstmis. De commissie Tabitha doet voorstellen met betrekking tot de keuze van de goede doelen en geeft vorm aan de acties.

Vaak wordt een gastspreker uitgenodigd die in een kerkdienst iets over het doel of het project komt vertellen.

Kledingbeurs

Een andere actie is de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs die georganiseerd wordt door de kledingbeurscommissie. De opbrengst hiervan gaat (meestal) naar een buitenlands project. De kleding die overblijft gaat ook weer naar een goed doel.

Bazar

Van de jaarlijkse bazar gaat 50% van de opbrengst naar zogenaamde ‘goede doelen’ waarvoor Tabitha eveneens voorstellen doet. Lees meer over deze misschien wel leukste Bazar van Nederland…

Verdubbeling

De burgerlijke gemeente Aalsmeer geeft via de OSA (Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) subsidie aan projecten die door burgers of instanties zijn ingediend. Zij hanteert daarvoor strenge selectiecriteria.

De Doopsgezinde Gemeente dient regelmatig een project in bij de OSA en vaak kan daardoor een verdubbeling van het ingezamelde bedrag worden gegeven aan het betreffende project.

Inlichtingen bij Jeannette Heil, cie-tabitha@dgaalsmeer.nl

DGA Bazar Rad van Fortuin
DGA Kleding en speelgoedbeurs