Doopsgezinde Gemeente AalsmeerKringen

Home » Wat doen wij? » Kringen

Kringen

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende zusterkringen en gemengde kringen. In de bijeenkomsten van een kring komen geloofszaken en levensvragen aan bod, maar zijn er ook luchtigere programma’s. Ook bij lief en leed zijn de kringleden er voor elkaar. Er wordt aandacht besteed aan het jaarthema, maar ook geknutseld voor de Bazar. Regelmatig wordt door een kring een open Gemeenteavond georganiseerd met een bijzondere gastspreker. Het jaar wordt meestal afgesloten met een gezellig weekend, een uitje of maaltijd.

Interesse om ook eens een kringbijeenkomst mee te maken?

Wil je ook eens een kringbijeenkomst meemaken, neem dan contact op met de betreffende persoon via het aangegeven e-mailadres. Van harte welkom!

 

DGA Kringen algemeen 600x450

Kring Zorgcentrum Aelsmeer

Bijeenkomsten: laatste maandag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur

In Zorgcentrum Aelsmeer worden iedere maand bijeenkomsten gehouden in de activiteitenruimte op de begane grond. De bijeenkomsten zijn allereerst bedoeld voor de aldaar wonende doopsgezinde zusters, broeders en vrienden, maar ook andere belangstellenden uit het zorgcentrum zijn van harte welkom. Doopsgezinde bewoners uit nabij gelegen woningen sluiten ook incidenteel aan. Iedere middag heeft een eigen thema, voorbereid door de ouderenpastor en de vrijwillig(st)ers, maar ook  gastsprekers worden uitgenodigd. Er zijn drie vrijwillig(st)ers present om mensen te begeleiden van en naar de kring.

Contact: Ellen van Houten, ouderenpastor,
kr-zorgcentrum@dgaalsmeer.nl

DGA kring Zorgcentrum Aelsmeer

Zusterkring Oase

Bijeenkomsten: eenmaal per maand op donderdagmiddag

Zusterkring Oase is op leeftijd. We bestonden in 2020 60 jaar! Het vieren van dit jubileum is uitgesteld, maar dat houden we tegoed. Oase heeft nog zusters van het eerste uur, maar heeft er in de loop der jaren vaak nieuwe zusters bijgekregen en ook nu gebeurt dat nog steeds. Het is begrijpelijk dat we in zo’n lange kringperiode helaas ook veel mensen moeten missen, maar we voelen ons, ook nog met hen, al zo lang verbonden! We voelen ons thuis bij elkaar en in de Gemeente. We maken plezier, we beleven samen vreugde en verdriet en hebben talloze mooie herinneringen.

Onze programma’s zijn aantrekkelijk en afwisselend, met vrolijke en serieuze zaken. Een wezenlijk onderdeel van elke kringmiddag is de opening waarin enkele gedachten over het thema van die middag worden gedeeld. Speciale bijeenkomsten vormen de kerst- en paasvieringen. We koesteren de middagen die we samen zijn en zijn verheugd dat we elkaar na de coronatijd weer kunnen ontmoeten. Oase houdt elkaar vast, blijft in beweging en zit in ons hart. Juist de afwisseling, de betrokkenheid en het meeleven met elkaar maakt de kring voor haar leden zo waardevol.

Contact: Elise Moolhuijsen-Eveleens en Yvonne Lamers,
kr-oase@dgaalsmeer.nl

DGA Zusterkring Oase sept2021

Zusterkring Ruth

Bijeenkomsten: eenmaal per drie weken op donderdagavond

In 1976 nam Jeltje Adema het initiatief om een nieuwe kring te vormen. Dat er behoefte was aan een nieuwe jonge kring bleek, er waren twintig belangstellenden. Inmiddels is de kring gegroeid tot 36 leden. Bij lief en leed zijn we er voor elkaar.

Wilt u ook eens een kringavond met ons meemaken, neem dan contact op met het bestuur. U bent van harte welkom!

Contact: Janina van der Laarse-Schutte,
kr-ruth@dgaalsmeer.nl

DGA Kring Ruth 600x450

Kring Shalom

Bijeenkomsten: eenmaal per drie weken op donderdagavond

In 1964 opgericht als jongerenkring is Shalom nog steeds actief. Er zijn nog leden van het eerste uur, maar in de loop der jaren hebben zich veel nieuwe leden aangemeld en hebben we nu een ledenbestand van zo’n 25 vrouwen en mannen, overigens niet alleen van doopsgezinde komaf, variërend in leeftijd van 55 tot 75 jaar.

Shalom probeert een open karakter uit te stralen en staat nog steeds open voor nieuwe leden. We bespreken Bijbelse, culturele, maatschappelijke en ‘luchtige’ onderwerpen, hetgeen altijd tot interessante discussies leidt. Ook nodigen wij gastsprekers uit die een specifiek onderwerp belichten. De onderlinge band wordt verder versterkt door extra activiteiten zoals onze nieuwjaarsbijeenkomst, een cultureel uitje en ons ‘beroemde’ weekend als we van vrijdagavond tot en met maandagochtend een geheel, door een steeds wisselende weekendcommissie voorbereide trip maken naar diverse locaties in het land. 

DGA Kring Shalom 600x450

Kring Uithoorn

Bijeenkomsten: incidenteel

Kring Uithoorn is een kring die uit een kleine groep mensen bestaat (allen inwoners van Uithoorn). De kring komt incidenteel bij elkaar.

 

Contact: Hanneke Niermeijer-Holleman,
kr-uithoorn@dgaalsmeer.nl

Kring Mijdrecht-Wilnis-Vinkeveen

Bijeenkomsten: eenmaal per maand op maandagavond

De kring komt de eerste maandag van de maand bij elkaar. Omdat wij in het ‘buitengebied’ wonen is dat altijd bij een van de leden thuis.

Leden van de kring hebben een open mind naar de kerk en de samenleving. Alle onderwerpen kunnen op de kringavonden aan bod komen, waar dan in harmonieuze sfeer, maar eerlijk en open over gediscussieerd wordt. 

Contact: Anneke Visser-Metselaar,
kr-mijdrecht@dgaalsmeer.nl

DGA Kring Mijdrecht Wilnis Vinkeveen

Kring JoB

Bijeenkomsten: eenmaal per maand op woensdagavond

Kring JoB staat voor Jong Belegen. Hoelang wij ons zo kunnen blijven noemen weten we niet, want inmiddels ligt de gemiddelde leeftijd van de kringleden rond de 55 jaar.
We zijn een trouwe en diverse groep mensen, die zich verbonden voelt met elkaar en met de Gemeente. Kom gerust eens een kringavond op bezoek.

Contact: René Hansen en Marnel de Haan-Tas,
kr-job@dgaalsmeer.nl

DGA Kring JoB 2021

Kring Elia

Bijeenkomsten: eenmaal per maand op woensdagavond

Kring Elia is eind negentiger jaren ontstaan uit mensen die in die periode belijdenis deden.

In de loop der jaren heeft een aantal mensen zich bij Elia gevoegd. Waarschijnlijk omdat zij de kring van nogal eigenwijze mensen best aantrekkelijk vonden. Elia is dan ook een ‘club’ met wat eigenzinnige mensen die de discussie niet schuwt. Elia bestaat op dit moment uit twintig leden.

Soms wordt er op de kringavond een interessante inleiding gehouden door een buitenstaander en wordt met hem/haar in discussie gegaan; een andere keer wordt er een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld een klooster en wordt er dus min of meer intensief kennisgemaakt met een geheel ander geloofsleven.

Mensen die zich bij kring Elia willen aansluiten of eens de sfeer willen proeven zijn van harte welkom! Graag zelfs.

 

Contact: Neeltje Peters,
kr-elia@dgaalsmeer.nl

DGA Kring Elia

Theehuisclub

Bijeenkomsten: acht keer per jaar

Een groep enthousiaste jonge mensen komt acht keer per jaar bijeen voor geestverruimende en open-minded bijeenkomsten in het Theehuis op de Uiterweg.

Contact: Nikki van der Meer,
kr-theehuisclub@dgaalsmeer.nl

DGA Theehuisclub 600x450

Bijbelkringen

Bijbelmiddagkring en Bijbelavondkring

Bijeenkomsten: elk voorjaar en najaar start er een reeks aan bijeenkomsten

Elk jaar start de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer twee Bijbelkringen. Hierin staan uitleg en verdieping over Bijbelse thema’s en geloof centraal. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van Bijbelse teksten. 

DGA-Bijbelkringen-600x450