Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWerkers

Home » Wie zijn wij? » Werkers

Geestelijk werkers Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer wordt ondersteund door een team van drie geestelijk werkers. Voor de jongste jeugd wordt daarnaast zondagsschool georganiseerd. De koster is de gastheer in het kerkgebouw. De muzikale omlijsting van de zondagse vieringen wordt verzorgd door drie organisten.

DGA Geestelijk Werkers Ellen Paul Franka

Onze werkers

Paul F. Thimm

Paul F. Thimm

Predikant

Ellen van Houten-Oranje

Ellen van Houten-Oranje

Ouderenpastor

Franka Riesmeijer

Franka Riesmeijer

Zin-kweker / Zin-Inn

Nelleke de Graaff-Wies

Nelleke de Graaff-Wies

Zondagsschool

Leon de Graaff

Leon de Graaff

Koster

Geestelijk werkers van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Predikant - Paul F. Thimm - Geestelijk werker - Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer - 400

Paul F. Thimm – Predikant

Mijn roepnaam is Paul. Sinds november 2019 werk ik voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer samen met mijn collega’s en allerlei vrijwilligers. Daarvoor was ik predikant in gemeenten in Friesland, Noord-Holland en Gelderland.

Ik ben in Duitsland geboren, in Zwitserland opgegroeid en woon nu inmiddels het grootste deel van mijn leven in Nederland.

Mijn theologische opleiding kreeg ik aan de universiteiten in Basel (CH), Tübingen (D) en Amsterdam waar ik aan het Doopsgezinde Seminarie afstudeerde.

Ik ben getrouwd met Akke-Clara en we hebben drie volwassen kinderen.

Wat vind ik boeiend aan mijn werk?

Luisteren naar verhalen van mensen. Met anderen nadenken over wat het leven is en met zich meebrengt: vreugde en verdriet, kwetsbaarheid en kracht, vragen en inzichten, twijfel en geloof…

In mijn werk mag ik met anderen blijven leren, zoeken en ontdekken wat het leven zin en kracht zou kunnen geven. Dat gebeurt in persoonlijke gesprekken bij mensen thuis, in de kerk, in het ziekenhuis en op andere plekken waar je elkaar tegenkomt. Of in groepen waar we het hebben over levens- en geloofsvragen en ons laten inspireren door Jezus Christus. We luisteren, bidden, zingen en vieren met elkaar – puttend uit eeuwenoude en eigentijdse bronnen van geloof, hoop en liefde die God ons schenkt.

Mij raakt het als mensen mij toevertrouwen wat hen ten diepste bezighoudt. Het geeft me voldoening met iemand een stuk van haar/zijn weg mee te lopen. Vaak ben ik een luisterend oor. Soms zeg ik een troostend woord of kom ik met een uitdaging.

In mijn leven ben ik vaak verhuisd en heb heel verschillende mensen ontmoet. Zo heb ik ervaren hoe boeiend en belangrijk het is om open te staan voor de rijke veelkleurigheid én de diepe verbondenheid van mensen met allerlei achtergronden en nationaliteiten.

Contact met Paul

Ds. Paul F. Thimm is bereikbaar via paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl en via tel. 0297 74 30 44. Op maandag heeft Paul zijn vrije dag en is hij alleen bereikbaar in noodgevallen.

DGA Ellen van Houten-Oranje ouderenpastor

Ellen van Houten-Oranje – Ouderenpastoor

Mijn naam is Ellen van Houten-Oranje.
Sinds 1 mei 2010 ben ik als ouderenpastor verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Inmiddels doe ik dat voor 24 uur per week.
Ik ben er verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan leden en vrienden van 78 jaar en ouder. Daarnaast ben ik betrokken bij de bezoekcommissie voor ouderen en organiseer ik samen met een denktank onze zogenoemde Zinvol Ouder Worden-ochtenden. Ik ben tevens verbonden aan kring Uithoorn en kring Oase. De laatste maandagmiddag van de maand verzorg ik het programma voor kring Zorgcentrum Aelsmeer.
In geval van overlijden verzorg ik desgewenst de uitvaart van hen die 78 jaar of ouder zijn. Dat zijn altijd weer bijzondere en ontroerende momenten. In de Gemeente hebben we het voorrecht in een team te werken, het contact met de andere geestelijk werkers is daarom een belangrijk onderdeel van het werk. In 2011 heb ik de opleiding ‘Geestelijke leiding aan ouderen’ aan de universiteit van Utrecht gevolgd. Dit heeft o.m. geresulteerd in het houden van een enquête onder 75+-ers en het schrijven van het beleidsplan voor ouderen in de Gemeente. Vanaf januari 2013 wordt hier in samenspraak met ouderen vorm en inhoud aan gegeven door activiteiten aan te bieden waarin geloof en verdieping een rol spelen. In maart 2018 heb ik de opleiding Contextueel Pastoraat afgerond, waardoor mijn werk zich verder heeft verdiept.

Bijzonder van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer vind ik de grote betrokkenheid van de leden en de vrienden, hun veelkleurigheid en openheid. Niet in de laatste plaats hun inzet voor de ouderen van de Gemeente, waaraan ik me met plezier heb verbonden.​

Contact met Ellen

​Ellen is bereikbaar via e.vanhouten@dgaalsmeer.nl en via tel. 06 14 14 43 44. Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag, maar dient zich iets bijzonders aan, ook op andere dagen.

Ellen is tijdelijk niet beschikbaar. Gelieve zolang contact op te nemen met Paul F. Thimm of Franka Riesmeijer via gw@dgaalsmeer.nl of met het DB, db@dgaalsmeer.nl.

DGA Franka Riesmeijer Zin-kweker Zin-Inn

Franka Riesmeijer – Zin-kweker / Zin-Inn

Mijn naam is Franka Riesmeijer en ik mag mij introduceren als de enige Zin-kweker in de hele wereld. In 2014 ben ik naar Aalsmeer gekomen om Zin-kweker te worden, een titel die ik met trots draag. Want wat is er mooier dan de eer om in Aalsmeer bezig te gaan met zin en zingeving?

De Zin-Inn is bedacht als serre aan de kerk. Als serre zijn we verbonden, iets opener en met een prachtig uitzicht op de wereld om ons heen. De deur tussen de serre en de kerk staat open en we bewegen regelmatig heen en weer. Alles waar we onze doopsgezinde visie op mens en maatschappij kunnen uiten, maar wat niet per se kerkdienst of Bijbelkring is, kan vallen onder mijn taken. Soms is dit inhoudelijk met een lezing, en soms is het licht en gezellig met een maaltijdgroep. En vaak is het een mengeling van die twee!

Ik richt mij op alle leeftijden, maar vooral op samenkomst van verschillende leeftijden. We zijn als KliederZin team (Nelleke de Graaff, Joost Hoffscholte, Joël Middelkoop en ik) het meest enthousiast als we zien dat kinderen, ouders en grootouders samen bezig zijn met projecten, ieder met hun eigen inbreng. Ik geloof dat daar vooral de kracht van de Gemeente zit, als groep mensen die er voor elkaar is, met en door elkaar wil leren en die samenwerken. De Zin-Inn en KliederZin zijn er voor ontmoeting en gesprek, verdieping en verrijking.

Ook ben ik bereikbaar voor een-op-eengesprekken, over grote en kleine zaken. Heeft u behoefte aan een gesprek, neem dan zeker contact met me op.

Contact met Franka

Franka is bereikbaar via franka@dgaalsmeer.nl en via tel. 06 48 63 04 97. Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. Vrije dag: donderdag.

Jeugd

DGA Werker Nelleke de Graaff-Wies Zondagsschool

Nelleke de Graaff-Wies – Zondagsschool

Nelleke organiseert voor kinderen van 3 t/m 12 jaar de zondagsschool en is betrokken bij de KliederZin.

 

Contact met Nelleke

Nelleke is bereikbaar via zondagsschool@dgaalsmeer.nl.

Kosterij

DGA koster Leon de Graaff

Leon de Graaff – Koster

Leon de Graaff is de koster van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Voor vragen met betrekking tot het kerkgebouw kunt u bij hem terecht.
Leon verzorgt ook de opname en montage van de online diensten.

Contact met Leon

Leon is bereikbaar via kosterij@dgaalsmeer.nl en tel. 0297-326527 of 06-18873218. Vrije dag: vrijdag.