Doopsgezinde Gemeente AalsmeerOecumene

Home » Wat geloven wij? » Oecumene

Oecumene

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is van harte lid van de Raad van Kerken Aalsmeer.

Sinds 1960 wordt in Aalsmeer in verschillende verbanden contact onderhouden tussen de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen. Het Beraad van Kerken heeft in de loop der tijd diverse initiatieven ontplooid zoals de volkskerstzang.

In 2008 is de naam gewijzigd in Raad van Kerken Aalsmeer en is er met name tussen de Open Hof Kerk, Karmelparochie en Doopsgezinde Gemeente een nauwe samenwerking ontstaan, met oecumenische vieringen, Vredesweekactiviteiten en de Passieronde.

Met respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities geven de aangesloten kerken en gastleden gestalte aan de oecumenische gemeenschap. De Raad wil meewerken aan het welzijn van de Aalsmeerse samenleving en zoekt zoveel mogelijk verbinding met alle christelijke kerken in Aalsmeer.

Een nieuw initiatief in 2020 was het uitzetten van een kerstwandeling in Aalsmeer Dorp met voorstellingen langs de route. En in 2022 werd een stille vredestocht georganiseerd.

Meer informatie: www.kerkpleinaalsmeer.nl, raadvankerken.aalsmeer@gmail.com of via ds. Paul F. Thimm, paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl en Frans Misset, f.misset@dgaalsmeer.nl.

Oecumenische vieringen

De liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken organiseert driemaal per jaar een oecumenische dienst (in september, november en januari) en op 4 mei een herdenkingsdienst. Ook is er op Goede Vrijdag een vesperviering. De gezamenlijke vieringen worden bij toerbeurt in de Open Hof Kerk, Karmelkerk en het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente gehouden. Er is ook het oecumenisch projectkoor, dat incidenteel de vieringen opluistert.

Contactpersoon liturgiewerkgroep: Mariska de Graaf, m.degraaf@dgaalsmeer.nl

Passieronde

In de veertigdagentijd wordt door de Raad van Kerken een Passieronde georganiseerd, waarbij op elke woensdag van 19.15-19.45 uur in een van de aangesloten kerken in Aalsmeer en Kudelstaart een samenkomst wordt gehouden. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft hieraan op eigen wijze inhoud. Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen. Haltes (kunnen) zijn de Dorpskerk, Doopsgezinde Gemeente, Karmelkerk, Lijnbaankerk, Open Hof Kerk, De Spil, de St. Jan Geboorte en de Oudkatholieke kerk.
Hier vind je de data en haltes in 2023.

Inlichtingen: Wim van Leeuwen, w.vanleeuwen@dgaalsmeer.nl.

Vredesweek en Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer

Tijdens de Vredesweek, die ieder jaar in september wordt gehouden, worden tal van activiteiten georganiseerd rond het thema vrede. De samenwerkende kerken in Aalsmeer vormen dan de Oecumenische Ambassade van Vrede. Traditiegetrouw begint de Vredesweek met een gezamenlijke oecumenische viering. Een vredeslezing, gezamenlijke vredesmaaltijd, een jongerenactiviteit en vredeswandeling behoren meestal tot de programmapunten van deze Vredesweek.

De Vredesweek wordt elk jaar gehouden in de week van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede.

Contactpersoon vanuit de Doopsgezinde Gemeente: Franka Riesmeijer, franka@dgaalsmeer.nl.

 

Oecumene - Raad van Kerken Aalsmeer