Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWijkcontact

Home » Wat doen wij? » Wijkcontact

Voor alle leden en vrienden in onze Gemeente is er het wijkcontact; zusters en broeders die in de wijken als aanspreekpunt fungeren en die proberen het onderlinge contact te verstevigen. Inlichtingen via e-mail wijkcontact@dgaalsmeer.nl.

DGA Wijkcontact kaartjes 600x450