Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWijkcontacten

Home » Wat doen wij? » Wijkcontacten

Voor alle leden en vrienden in onze Gemeente is er het wijkcontact, zusters en broeders die in de wijken als aanspreekpunt fungeren en die proberen het onderlinge contact te verstevigen. Inlichtingen bij Yvonne Lamers, e-mail wijkcontact@dgaalsmeer.nl.

DGA Wijkcontact kaartjes 600x450