Doopsgezinde Gemeente AalsmeerLeden, vrienden en belangstellenden

Home » Wie zijn wij? » Leden, vrienden en belangstellenden

Leden, vrienden en belangstellenden

Sinds jaar en dag heeft de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, zoals zoveel andere kerkgenootschappen, leden, vrienden en belangstellenden.

We zien dat er verschuivingen optreden in de geloofsbeleving van mensen. De traditionele Doopsgezinde Gemeente (o.a. tot uitdrukking komend in belijdenis, doop en avondmaal) maakt plaats voor een meer open geloofsgemeenschap, waarin eenieder die aan activiteiten mee wil doen zich thuis voelt en tot zijn recht kan komen.

Het gaat in onze geloofsgemeenschap om Bijbelse waarden gestalte te geven en zingevingsvragen aan de orde te stellen. Leden en vrienden worden (sinds 2014) binnen onze Gemeente gelijk benaderd. Zo hebben naast leden ook de vrienden stemrecht en kunnen ze tot lid van ons bestuur, de kerkenraad, worden gekozen.

De grotere rol van vrienden is een stap vooruit bij de ontwikkeling die de Gemeente doormaakt naar een open geloofsgemeenschap. Daarin blijven waarden en normen behouden en is er ook plaats voor zowel aarzeling als overtuiging. Voor zowel Bijbelvaste als spirituele gedachten en voor zowel dadendrang als beschouwing. Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid voor denken en doen, de betrokkenheid bij elkaar en de dienstbaarheid aan de wereld.

Wij verheugen ons over het aantal vrienden dat zich in de afgelopen jaren bij ons heeft gevoegd. Uit de gesprekken met mensen die vriend willen worden, spreekt vaker wél dan niet een geloof of een overtuiging in de waarden die wij aanhangen. En daar gaat het om.

Oriëntatie- en belijdeniscursus

De oriëntatiecursus is een kennismaking met doopsgezinden en met wat zij in het verleden en heden geloven.
Deze cursus kan een vervolg krijgen in een belijdeniscursus waarin men zich kan voorbereiden op het lidmaatschap van de Gemeente.

Meer weten?

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een oriëntatie- en/of belijdeniscursus, wilt u meer weten over het lidmaatschap of wilt u vriend of belangstellende worden van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, dan kunt u contact opnemen met ds. Paul F. Thimm, paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl  of de secretaris van de kerkenraad, secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Leden vrienden belangstellenden - Kerkzaal met mensen