Doopsgezinde Gemeente AalsmeerVredesgemeente

Home » Wat geloven wij? » Vredesgemeente

Vredesgemeente

De Doopsgezinde Gemeente ziet, geïnspireerd door het leven van Jezus, vrede als een van haar belangrijkste taken/opdrachten. Vrede tussen mensen, vrede met de schepping, vrede in economisch opzicht. Veel van onze inzet en activiteiten zijn gebaseerd op dit principe. In onze diensten hoort u regelmatig een vredeslied en ontsteken we in de Open Ruimte kaarsen aan voor de noden en het onrecht in de wereld, die ons aan het hart gaan.

Stilstaan bij vrede, maar ook werken aan vrede, is een zachte kracht. We willen mensen laten meebewegen en samenwerken aan een toekomst van gerechtigheid en verdraagzaamheid. Gaat u met ons mee?

Om deze reden maken we ook deel uit van de Oecumenische Vredesambassade Aalsmeer. Dit is een samenwerking van de Open Hof Kerk (PKN), de Karmelparochie en Doopsgezinde Gemeente. Wij geven vrede graag een praktische invulling. Hoe kunnen wij mensen, ver weg en dichtbij, helpen. Onze activiteiten houden we in het bijzonder in de jaarlijkse Vredesweek. Deze week in september is voor ons een feestje: we openen de week met een gezamenlijke dienst en er zijn volop activiteiten en uitdagingen, voor de kerken en in het dorp.

Informatie bij Franka Riesmeijer: cie-vredeswerk@dgaalsmeer.nl.

Project ‘Gewetensverhalen’ – de Vrede dienen

Het project ‘Gewetensverhalen’ van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, in 2019 voorafgaand aan de geplande viering van ‘75 jaar bevrijding’ in 2020 gestart, kent meerdere onderdelen:

  • het boekje ‘de Vrede dienen’;
  • de film/documentaire ‘Wat Zou Jij Doen?’;
  • de presentatie in de Vredesweek in 2019;
  • de in het boekje opgenomen handleiding voor verdere bespreking van dit thema in bijvoorbeeld kringen en andere gemeenten.

Bekijk hier de teaser van de film!

Doel van het project is het bewaren van de verhalen van mannen, die militaire dienst weigerden… of juist wél dienstdeden en/of op een vredesmissie gingen. Daarnaast wil de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, die veel dienstweigeraars kende, een brug slaan naar de huidige tijd, waarin we geen militaire dienstplicht meer kennen omdat deze is opgeschort. En kunnen we gesprekken op gang brengen over vrede en hoe ieder persoonlijk daar een bijdrage aan kan leveren. Op basis van het boekje en de documentaire kunnen nog steeds gespreksbijeenkomsten gehouden worden, want het vredesthema is actueel.

Hoe reageer je als je een conflict ziet ontstaan in je directe omgeving? Hoe zou je antwoorden als het land waar je woont je vraagt een bijdrage aan de handhaving van vrede te leveren? Kortom: wat zou jij doen als je de vraag wordt gesteld de vrede te dienen?

Er zijn nog enkele boekjes verkrijgbaar.

Voor het aanvragen van de film, het boekje of meer informatie: Miekje Hoffscholte-Spoelder, filmwatzoujijdoen@dgaalsmeer.nl.

Vredesgemeente Duif op vleugel
DGA de Vrede dienen gewetensverhalen Wat zou jij doen?