Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWat doen wij?

Home » Wat doen wij?

Wat doen wij?

Naast de wekelijkse vieringen (inclusief maandelijkse zondagsschool) op zondag ondersteunt de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer het speciale programma Zin-Inn en wordt pastorale zorg aangeboden. We organiseren projecten voor onder meer goede doelen en zijn actief in kringen en groepen, in de Stichting De Binding, met onze partnergemeenten en we kennen de kledingbeurs en een jaarlijkse, grote bazar.

DGA Wat doen wij
DGA Vieringen

Vieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in de kerk aan de Zijdstraat 55. Informatie hierover vindt u in de agenda van deze website, het gemeenteblad Levenslicht en in de plaatselijke pers.

Indien u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, dan kunt u opgehaald worden en na de dienst weer thuisgebracht worden. Zieken en ouderen die niet in de kerk kunnen komen, kunnen desgewenst in de loop van de week de dienst thuis beluisteren d.m.v. een usb-stick. Informatie via de koster Leon de Graaff.

Kerkdiensten online

De zondagse vieringen zijn tevens te volgen via het YouTube-kanaal van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Klik op de link in de agenda bij de betreffende kerkdienst.

logo - Zin-Inn - vierkant - Wordt getoond als de afbeelding niet geladen kan worden

Zin-Inn

Ruimte voor ontmoeting en gesprek

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt open ruimte voor ontmoeting en gesprek, de Zin-Inn. Het Zin-Inn programma is samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij. De Zin-Inn groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld.

Gedurende het gehele jaar worden er diverse Zin-Inn activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, cursussen, filmavonden, muziekavonden en maaltijden. Ook organiseert de Zin-Inn de KliederZin. In de agenda op deze website of onder het kopje Nieuws kunt u de activiteiten vinden. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwe flyer met alle activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente, waaronder het Zin-Inn programma. Natuurlijk kunt er ook in Levenslicht over lezen. De meest recente flyer vindt u hier.

DGA Pastoraat 600x450

Pastoraat

Pastoraat betekent in onze Gemeente omzien naar elkaar en meeleven met elkaar in tijden dat het goed gaat én als er zorgen zijn of verdriet. Het kan gaan over dat wat op je pad gekomen is en/of om geloof- of zingevingsvragen. Ook leven we met elkaar mee bij een geboorte en de dankzegging daarvoor, bij het vieren van een huwelijk en het zegenen van een relatie. Het betreft ook het begeleiden van iemand bij ziekte en overlijden.

Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met Paul F. Thimm (predikant) of Ellen van Houten (ouderenpastor). Dit kan ook als u geen lid of vriend van de Gemeente bent. Wat u met hen wilt bespreken behandelen ze vertrouwelijk (beroepsgeheim).

U kunt hen opbellen of mailen voor een gesprek of bezoek (ook in het ziekenhuis).

DGA - Ouderenmiddag - Kerkzaal - 600x450

Ouderenwerk

Het ouderenwerk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer omvat onder meer activiteiten voor 78-plus, een inloopmiddag en ZOW (Zinvol Ouder Worden, ook voor 65-plus).

78-plus

Voor de ouderen in onze Gemeente, de 78-plussers, is de bezoekcommissie actief. Ongeveer 30 bezoek(st)ers brengen viermaal per jaar een bezoekje bij de ouderen en met de feestdagen een bloemengroet. Een keer per jaar wordt in februari een Winterontmoeting met een warme maaltijd gehouden. In het voorjaar vindt de Lenteontmoeting en in het najaar de Herfstontmoeting plaats, een middag met broodmaaltijd.

In juli of augustus wordt een uitgaansdag, meestal een bootreisje, georganiseerd. Inlichtingen bij de ouderenpastor Ellen van Houten of bij de voorzitter van de bezoekcommissie Elise Moolhuijsen-Eveleens, cie-bezoek@dgaalsmeer.nl.
Ook wordt een keer per jaar de Vakantieweek georganiseerd.

DGA-kringen2-600x450

Kringen

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende zusterkringen en gemengde kringen. In de kringbijeenkomsten komen geloofszaken en levensvragen aan bod, maar zijn er ook luchtigere programma’s. Ook bij lief en leed zijn de kringleden er voor elkaar. Er wordt aandacht besteed aan het jaarthema, maar ook geknutseld voor de Bazar. Regelmatig wordt door een kring een open Gemeenteavond georganiseerd met een bijzondere gastspreker. Het jaar wordt meestal afgesloten met een gezellig weekend, een uitje of maaltijd.

Interesse om ook eens een kringbijeenkomst mee te maken?

Wil je ook eens een kringbijeenkomst meemaken, neem dan contact op met de betreffende persoon via het aangegeven e-mailadres. Van harte welkom!