Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWat geloven wij?

Home » Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een groep mensen die met elkaar onderweg is. Een duurzaam (t)huis waar het verhaal van God klinkt en uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun geloof kunnen delen met elkaar. We voelen ons betrokken bij onze naasten, dichtbij en veraf en proberen de weg van vrede te bewandelen.

Wij maken bewust deel uit van de doopsgezinde traditie, waarbij we willen doorgeven wat ons leven generaties lang zin heeft gegeven. Dat zijn de vredesgetuigenis, de volwassenendoop op belijdenis en ‘daden gaan woorden te boven’. Een geliefde uitspraak van doopsgezinden is ‘vrijheid in gebondenheid’. Mens-zijn komt pas tot zijn recht in een gemeenschap en dat maakt dat wij geloven in een vrijheid die tegelijkertijd verantwoordelijkheid inhoudt voor de medemens en de schepping.

De Gemeente is voortdurend in beweging. De Gemeente wil mensen betrekken op haar weg naar de toekomst en wil zich daarbij laten leiden door God. Daardoor ziet de toekomst er soms heel anders uit dan we oorspronkelijk dachten. We vertrouwen erop dat er altijd mensen zullen zijn, die zich laten aanspreken door Jezus en die samen een gemeenschap willen vormen.

 

Wat geloven wij Intro Preekstoel - Doopvloer 2
Vredesgemeente Duif op vleugel

Vredesgemeente

De Doopsgezinde Gemeente ziet, geïnspireerd door het leven van Jezus, vrede als een van haar belangrijkste taken/opdrachten. Vrede tussen mensen, vrede met de schepping, vrede in economisch opzicht. Veel van onze inzet en activiteiten zijn gebaseerd op dit principe. In onze diensten hoort u regelmatig een vredeslied en ontsteken we in de Open Ruimte kaarsen aan voor de noden en het onrecht in de wereld, die ons aan het hart gaan.

Stilstaan bij vrede, maar ook werken aan vrede, is een zachte kracht. We willen mensen laten meebewegen en samenwerken aan een toekomst van gerechtigheid en verdraagzaamheid. Gaat u met ons mee?

Wat geloven wij - Intro Fairtradekerk

Fairtrade Kerk

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is sinds 2009 een Fairtrade Kerk.

Groene Kerk

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is sinds 2014 een Groene Kerk.

DGA - Groene Kerk2014 - 600x450

Oecumene

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is van harte lid van de Raad van Kerken Aalsmeer.

Oecumenische vieringen, de Passieronde en de Oecumenische Ambassade van vrede Aalsmeer zijn onder meer activiteiten waaraan samen met andere Aalsmeerse geloofsgemeenschappen invulling wordt gegeven.

Oecumene - Raad van Kerken Aalsmeer

Jaarthema

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft elk jaar een thema waarmee gewerkt wordt.

Jaarthema 2022-2024

Een wereld van verschil

 

jaarthema 2022-2023 Doopsgezinden