Doopsgezinde Gemeente AalsmeerPastoraat en levensvragen

Home » Wat doen wij? » Pastoraat en levensvragen

Pastoraat betekent in onze Gemeente omzien naar elkaar en meeleven met elkaar in tijden dat het goed gaat én als er zorgen zijn of verdriet. Het kan gaan over dat wat op je pad gekomen is en/of om geloofs- of zingevingsvragen. Ook leven we met elkaar mee bij een geboorte en de dankzegging daarvoor, bij het vieren van een huwelijk en het zegenen van een relatie. Het betreft ook het begeleiden van iemand bij ziekte en overlijden.

Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met Paul F. Thimm (predikant) of Ellen van Houten (ouderenpastor). Dit kan ook als u geen lid of vriend van de Gemeente bent. Wat u met hen wilt bespreken behandelen ze vertrouwelijk (beroepsgeheim).

U kunt hen opbellen of mailen voor een gesprek of bezoek (ook in het ziekenhuis).

ds. Paul F. Thimm
0297-743044
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
op maandag vrije dag

Ellen van Houten (voor allen vanaf 78 jaar en ouder)
06-14144344
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl
werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag

De Gemeente kent wijkcontactleden die zicht proberen te hebben op de mensen in de wijken. Er is een bezoekcommissie en een pastorale groep die extra bezoeken brengt als dat gewenst is. Als u vanuit een van deze groepen bezoek op prijs stelt, belt u dan met Elise Moolhuijsen, tel. 06 28 64 41 25.

Ook zijn er andere contactmomenten, zoals de Bijbelgesprekskring, de Zinvol Ouder Worden ochtenden en de kringen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

DGA pastoraat 600x450