Doopsgezinde Gemeente AalsmeerJeugd – Zondagsschool

Home » Wat doen wij? » Jeugd – Zondagsschool

Zondagsschool

De kinderen vanaf 3 tot/met 12 jaar komen één zondag in de maand (doorgaans de eerste zondag) om 10.00 uur naar de kerk om tijdens de kerkdienst van de volwassenen hun eigen uur te beleven. Dit uur starten we gezamenlijk in de kerk en na het aansteken van de kinderlantaarn en een lied gaan ze naar hun eigen ruimte. We proberen om de Bijbelverhalen naar de kinderen te vertalen en betekenis te laten krijgen in hun wereld.

Familiekerstfeest en KliederZin

Vier keer per jaar hebben we een bijzondere viering samen met de KliederZin. Deze bijeenkomsten worden op zondagmiddag gehouden. We vieren dan samen het herfst-, kerst- en paasfeest en nog een zomerfeest. We beginnen met de KliederZin waarin het thema door middel van spelletjes, kleurplaten en knutselwerken wordt behandeld. Daarna sluiten we af met een viering (kinderkerkdienst). Hierbij zijn ouders/familie en de Gemeente welkom. Het vermaarde familiekerstfeest, met als onderdeel een levend kerstverhaal met de jongste kinderen, is met name een feest voor alle leeftijden, van 0 tot 100 jaar, een jaarlijks hoogtepunt.

Het is belangrijk om de kinderen en de Gemeente regelmatig te laten zien en ervaren dat we een eenheid vormen. Op die momenten hebben de kinderen een belangrijke plek in de kerkdienst en is er veel aandacht voor hen.

Inlichtingen: Nelleke de Graaff, zondagsschool@dgaalsmeer.nl.

DGA-Familiekerstfeest - Jeugd - Zondagsschool - KliederZin en Familiekerstfeest