Doopsgezinde Gemeente AalsmeerWoensdag 17 mei Duurzaamheidskring met Bart Bakker over klimaatactie

Woensdag 17 mei is er weer Duurzaamheidskring, dit keer met als thema ‘Wat drijft mensen tot klimaatactie?’

Met een inleiding van Bart Bakker, Strategisch adviseur duurzaamheid bij Ingenieursbureau van gemeente Amsterdam en directeur bij Duregy, gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen en vragen. Over actie voeren, hoe dan? Heeft het zin? Wat past bij jou? Bij u?

Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang programma om 20.00 uur.

Om het Groene Kerk zijn verder invulling te geven binnen de Doopsgezinde Gemeente is de duurzaamheidscommissie in 2022 gestart met een kring Duurzaamheid. De kring komt ongeveer 3 à 4 keer per jaar bijeen om meer interactief met elkaar aan de slag te gaan, ervaringen te delen en elkaar te inspireren op het gebied van duurzaamheid.

Aansluiten bij deze kring is zeker mogelijk. Welkom! Meer informatie bij Hans van der Meulen, cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende kringen. In de kringbijeenkomsten komen geloofszaken en levensvragen aan bod, maar zijn er ook luchtiger programma’s. Wil je ook eens een kringbijeenkomst meemaken, neem dan contact op met de betreffende persoon via het aangegeven e-mailadres. Van harte welkom!

Meer nieuws