Home » Kerkdienst | zr. Paulien Walch

Kerkdienst | zr. Paulien Walch

Datum

8 augustus 2021

Tijd

10:00 - 11:00

Locatie

Doopsgezinde Kerk Aalsmeer
Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer

Locatie 2

Online
DGA Agenda Kerkdienst kerkdeuren open

In de dienst zijn 30 bezoekers welkom. Reserveren is gewenst en kan via reservering@dgaalsmeer.nl.

De dienst is tevens vanaf 9.55 uur online mee te beleven via de livestream. Klik hier om de livestream te volgen. De viering is ook later terug te kijken op ons youtubekanaal, zie bij Actueel, Kerkdiensten online.

Collectes:
De eerste collecte is bestemd voor St. Hapin, West-Papua.
De tweede collecte is bestemd voor het werk van de Gemeente.
U kunt deelnemen aan de collecte door een bedrag over te maken op onze rekening bij de Rabobank, NL47 RABO 0300 1219 62.
Als u er dan bij vermeldt of het voor de eerste (diaconale) collecte is of voor de tweede collecte (het werk van de Gemeente), en tevens de datum van de dienst erbij vermeldt, zorgt de penningmeester dat het op de goede plek komt.