Disclaimer van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Disclaimer

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

De teksten mogen niet zonder schriftelijke toestemming vooraf worden gebruikt en/of openbaar gemaakt.