Home

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een groep mensen die met elkaar onderweg is. Een duurzaam (t)huis waar het verhaal van God klinkt en uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun geloof kunnen delen met elkaar. Zij voelen zich betrokken bij hun naasten, dichtbij en veraf en proberen de weg van vrede te bewandelen.

Wij maken bewust deel uit van de doopsgezinde traditie, waarbij we willen doorgeven wat ons leven generaties lang zin heeft gegeven. Met name zijn dat het vredesgetuigenis, de volwassenendoop op belijdenis en ‘daden gaan woorden te boven’. Een geliefde uitspraak van doopsgezinden is ‘vrijheid in gebondenheid’. Mens-zijn komt pas tot zijn recht in een gemeenschap en dat maakt dat wij geloven in een vrijheid die tegelijkertijd verantwoordelijkheid inhoudt voor de medemens en de schepping.

De Gemeente is voortdurend in beweging. Zij wil mensen betrekken op haar weg naar de toekomst en zij wil zich daarbij laten leiden door God. Daardoor ziet de toekomst er soms heel anders uit dan we oorspronkelijk dachten. We vertrouwen erop dat er altijd mensen zullen zijn, die zich laten aanspreken door Jezus en die samen een gemeenschap willen vormen.

 

Agenda

24
juli

Kerkdienst | ds. Ruth Hoogewoud

Aanvang 10:00 uur

Extra collecte: UAF

Lees verder >

25
juli

Kring Zorgcentrum Aelsmeer

Aanvang 15:00 uur

Lees verder >

14
augustus

Inloop op zondagmiddag voor 65-plus

Aanvang 15:00 uur

Lees verder >

Zin-Inn biedt de mogelijkheid om elkaar in een ontspannen omgeving te ontmoeten.

Preken

Levenslicht

25 juli 2016

Levenslicht nr. 4 - juni 2016

Lees verder >

Nieuws

15 juli 2016

Nieuws uit Rijs | Ouderenreis 2016

Lees verder >

8 juli 2016

Foto's afscheid koster Edith de Vries-Goezinne

Klik verder voor de foto's

Lees verder >

7 juni 2016

Beleef150! Groot feest!

Enkele foto's van deze dag!

Lees verder >

6 juni 2016

Jubileummagazine 'Beleef150!' te koop

Lees verder >

7 februari 2016

Nieuwe flyer: programma februari t/m augustus 2016

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35