Doopsgezinde Gemeente AalsmeerOecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer van 17 t/m 25 september

Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek! Het thema is dit jaar ‘Generatie Vrede’.

De Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer maakt er weer een feest van de vrede van, met een week lang activiteiten.

U bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.

Op zondag 18 september is de oecumenische Vredesdienst, onder leiding van ds. Arianne Geudeke. Deze dienst is voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van Kerken. De dienst is in de Karmelparochie en begint om 9.30 uur. De viering kan ook via een livestream worden gevolgd: https://www.rkkerkaalsmeer.nl/.
Aansluitend bent u van harte welkom bij de vredeswandeling. Frank van Itterzon neemt ons, zoals elk jaar, mee langs de mooiste routes. Onderweg delen we gedichten, overdenkingen en verhalen. Duimen voor goed weer dus!

Op maandag 19 september is de filmavond in het Parochiehuis om 20.00 uur. We gaan kijken naar ‘Petite Maman’, een bijzondere film over verlies, families en jong zijn. Na het overlijden van haar oma verkent de achtjarige Nelly het huis en de omgeving waar haar moeder opgroeide. In het bos ontmoet ze een ander jong meisje. Langzamerhand wordt duidelijk dat ze het meisje kent, maar wie is ze? Nelly ontdekt dat haar moeder ook jong is geweest en dat helpt haar te begrijpen wie haar moeder is.

Op dinsdag 20 september komt Sophie de Graaf spreken, van Lawyers for Lawyers, een organisatie die zich inzet voor vrije en onafhankelijke advocatuur, wereldwijd. Want hun rechten zijn ook onze rechten, zonder goede rechtspraak, geen vrede. Deze activiteit is in de Doopsgezinde Gemeente en begint om 20.00 uur.

Woensdag 21 september is de maaltijd in de Open Hof Kerk, ingang Baken, Sportlaan. Aanmelden kan via de intekenlijst in de kerk of bij Franka, frankariesmeijer@gmail.com. Aanschuiven is gratis, maar er vindt er een voedselinzameling plaats. U kunt houdbaar voedsel meenemen, maar ook nuttige producten, zoals een tandenborstel of powerbank. De opbrengst is bestemd voor vluchtelingen uit de Oekraïne. De maaltijd begint om 18.00 uur.

Donderdag 22 september om 20:00 uur is de jongerenactiviteit in de Open Hof Kerk, voor iedereen van 15 tot 35 jaar. We gaan graag met jongeren een gesprek aan over het thema ‘Generatie Vrede’. Wat doe jij voor vrede? Hoe is dit anders dan andere generaties? Bij goed weer gaan we in het Seringenpark zitten.

We sluiten de week af op vrijdag 23 en zaterdag 24 september met een theaterstuk van Peter Vermaat, Titus, Held of Heilig over Titus Brandsma, verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling is in de Karmelkerk en begint beide dagen om 20.00 uur. Kaarten kosten € 10 p.p. en kunt u bestellen door het bedrag over te maken naar RK Kerkbest. vd Par OLV vd Berg Carmel, bankrekening NL 03 INGB 0000937083 o.v.v. de gewenste datum en uw naam.

Bij alle activiteiten wordt er gecollecteerd voor Lawyers for Lawyers, kom dus zeker naar de activiteiten en geef gul!

Meer nieuws