Doopsgezinde Gemeente AalsmeerHerzien gebruiksplan kerkgebouw

In de kerkenraadsvergadering van 21 juni is het nieuwe gebruiksplan, te weten versie 5.2-juni 2021, vastgesteld. Dit gebruiksplan is uitgewerkt om na het terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te kunnen maken van ons kerkgebouw aan de Zijdstraat. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de kerkenraad, secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Meer nieuws

Vredesweek 2021

Vredesweek 2021

De Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer nodigt u van harte uit voor de activiteiten in de Vredesweek 2021 Het thema van de Vredesweek is...

Lees meer