Doopsgezinde Gemeente AalsmeerHoop doet leven: veertigdagentijdproject

17 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. In deze periode van zeven weken komt iedere woensdag een deel van “Hoop doet Leven” online. Dit zijn momenten waarin we stil staan bij een vertelling, gedicht, verhaal of iets wat ons inspireert bij het thema.

We hebben zeven mensen bereid gevonden om zo’n vertelling, gedicht of verhaal te delen wat hen aan het hart gaat, en er zijn zeven muzikanten die aansluitend de muziek verzorgen. Samen hopen we dat we op deze manier met u thuis op weg kunnen naar Pasen met bezinning en licht.

Op de eerste woensdag leest Franka Riesmeijer haar favoriete gedicht “A litany for survival” van Audre Lorde voor en br. Hielke Wierda speelt “Zoekend naar licht” en “Ga met God”. U vindt hier de link.

Op de tweede woensdag leest Jerry Schuurman een gedicht van Toon Hermans en Henk Westerhof speelt muziek. Samen zorgen ze voor een prachtig moment van licht en goede moed. Klik hier voor de link.

De derde woensdag: Nico Tas leest een lied en tekst voor en biedt een hoopvolle overdenking en Theo Valk speelt muziek. Samen zorgen ze voor een prachtig moment van licht en goede moed. Klik hier voor de link.

De vierde woensdag: Ellen van Houten vertelt over biddag en leest Prediker en Erica de Ridder verzorgt de muziek. Samen zorgen ze voor een prachtig moment van licht en goede moed. Klik hier voor de link.

Meer nieuws