Doopsgezinde Gemeente AalsmeerAdventsproject 2021

Het adventsproject van dit jaar is bestemd voor de Stichting Bootvluchteling. Deze stichting staat voor het verlenen van humanitaire noodhulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, komt deze stichting in actie. Ze richt zich op mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Heel actueel is wel het drama dat zich nu afspeelt tussen Polen en Wit-Rusland, waar vluchtelingen worden misbruikt door dubieuze regeringsleiders. De stichting is o.a. actief in het overvolle kamp op Lesbos waar veel medische en psychische noodhulp wordt verleend. Er wordt samengewerkt met bekende instanties zoals het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen. Het geld willen wij schenken voor medische en psychische hulp die door vrijwilligers wordt verleend.

De collectes vinden plaats op 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december. U kunt deelnemen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekening NL47 RABO 0300 1219 62 van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De penningmeester zorgt ervoor dat het bedrag wordt overgemaakt aan Stichting Bootvluchteling.

Meer informatie op www.bootvluchteling.nl.

Meer nieuws