Mw. Ellen van Houten-Oranje - ouderenpastor

Mijn naam is Ellen van Houten-Oranje.
Sinds 1 mei 2010 ben ik als ouderenpastor verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Inmiddels doe ik dat voor 24 uur per week.
In Rotterdam heb ik een aantal jaar als pedagogisch medewerkster in het Sophia Kinderziekenhuis gewerkt, waarna ik als freelancer voor de Stichting Oekodomia betrokken ben geweest bij projecten voor beleidsondersteuning bij kerkelijk werk. Na acht jaar voor het kerkgenootschap van het Leger des Heils in Alkmaar te hebben gewerkt, waar mijn man en ik verantwoordelijk waren voor het kerkelijk werk en de maatschappelijke dienstverlening, heb ik deel uitgemaakt van de programmacommissie van het oecumenische aandachtscentrum De Zwaan. Met regelmaat ging ik voor in zorgcentra en verpleeghuizen, waardoor ik steeds meer in contact kwam met ouderen.

In de Doopsgezinde Gemeente ben ik verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan leden en vrienden van 78 jaar of ouder. Daarnaast ben ik betrokken bij de bezoekcommissie voor ouderen, ben ik verantwoordelijk voor de zogenoemde Zinvol Ouder Worden activiteiten en voor de Inloop op zondagmiddag. Ik ben verbonden aan kring Mijdrecht, kring Uithoorn en kring Oase. De laatste maandagmiddag van de maand verzorg ik het programma van Kring Zorgcentrum Aelsmeer.
In geval van overlijden verzorg ik desgewenst de uitvaart van hen die 78 jaar of ouder zijn. Dat zijn altijd weer bijzondere en ontroerende momenten. In de Gemeente hebben we het voorrecht in een team te werken, het contact met de andere geestelijk werkers is daarom een belangrijk onderdeel van het werk.

In 2011 heb ik de opleiding ‘Geestelijke leiding aan ouderen’ aan de universiteit van Utrecht gevolgd. Dit heeft o.m. geresulteerd in het houden van een enquête onder 75+-ers en het schrijven van het beleidsplan voor ouderen in de Gemeente. Vanaf januari 2013 wordt hier in samenspraak met ouderen vorm en inhoud aan gegeven door activiteiten aan te bieden waarin geloof en verdieping een rol spelen. In maart 2018 heb ik de opleiding Contextueel Pastoraat afgerond, waardoor mijn werk zich verder heeft verdiept.

Bijzonder van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer vind ik de grote betrokkenheid van de leden en de vrienden, hun veelkleurigheid en openheid. Niet in de laatste plaats hun inzet voor de ouderen van de Gemeente, waaraan ik me met plezier heb verbonden.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, maar dient zich iets bijzonders aan, dan kunt u mij ook treffen op andere dagen in Aalsmeer.
Bereikbaarheid via e-mail: e.vanhouten@dgaalsmeer.nl

Agenda

13
april

Kring Ruth

Aanvang 20:00 uur

Lees verder >

Nieuws

10 maart 2021

Hoop doet leven: veertigdagentijdproject

Update 17 maart

Lees verder >

3 maart 2021

Music-Inn: Chopin

Lees verder >

13 februari 2021

De Doopsgezinde Gemeente en COVID-19

Lees verder >

1 februari 2021

Telefonisch spreekuur geestelijk werkers

Lees verder >

1 augustus 2020

Gebruiksplan kerkgebouw

Plan om na terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te maken van ons kerkgebouw aan de Zijdstraat - nieuwe maatregelen per 5 oktober

Lees verder >

Preken

11 april 2021

Preek en opname 11-04-2021 | br. N.T. Eveleens

Lees verder >

4 april 2021

Preek en opname 04-04-2021 | ds. P.F. Thimm | Pasen

Lees verder >

2 april 2021

Preek en opname 02-04-2021 | oecumenische vesper Goede Vrijdag

Lees verder >

1 april 2021

Preek en opname 01-04-2021 | ds. P.F. Thimm - Witte Donderdag

Lees verder >

28 maart 2021

Preek en opname 28-03-2021 | ds. P.F. Thimm - Palmpasen

Lees verder >

Levenslicht

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35