Jaarthema 2019-2020

Van waar komt mijn hulp

Het lied 'Geef mij nu je angst' stond ooit hoog in de top-40 en was het afgelopen seizoen ook een hit in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Verkozen tot jaarthema 2018-2019 hielden we ons op vele manieren bezig met angst. We kwamen erachter dat angst deel uitmaakt van het aardse bestaan. Niemand is graag bang. Niemand is graag kwetsbaar. Toch kunnen angst en kwetsbaarheid ook goede wegwijzers zijn naar een betere wereld. In onze moderne wereld is vooral veel aandacht voor ‘sterk zijn’, ‘eigen kracht’, en autonomie. Flink zijn is de norm, die ons van kinds af aan al is bijgebracht. En maatschappelijk gezien wordt er van ons verwacht dat we de verantwoordelijkheid voor onszelf moeten nemen. Het lijkt wel alsof het een groot goed is geworden als je geen hulp nodig hebt. Kwetsbaarheid lijkt vooral anderen te betreffen, met name zij die minder succesvol zijn in het leven, de gemarginaliseerden. Maar is kwetsbaarheid niet eigen aan ons mens-zijn?

Dat brengt ons tot de vraag hoe wij met onze kwetsbaarheid omgaan. Voor anderen verbergen? Of moeten we ophouden om kwetsbaarheid als zwakte te zien? Door kwetsbaarheid te negeren worden mensen overschat, waardoor ze taken en verantwoordelijkheid krijgen die ze niet aan kunnen. Moeten wij niet juist de moed hebben om onze kwetsbaarheid aan anderen zichtbaar te maken en hen eventueel om hulp te vragen? 

Kwetsbaarheid kan mensen ook verbinden. Dat roept bij ons de vraag op hoe wij zélf anderen, die aangeven aan de grenzen van hun eigen kunnen te zijn gekomen, behulpzaam kunnen zijn. Hulp geven heeft alles met medemenselijkheid te maken: wat kan ík er aan doen om een ander tot hulp te zijn? Hoe kan ik bijdragen aan een leefbare wereld voor ieder mens? 

Psalm 121 reikt ons de woorden voor het jaarthema 2019 - 2020 aan. Deze psalm beschrijft een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem. Onderweg kijkt hij op naar de bergen en vraagt in al zijn kwetsbaarheid: ‘Van waar komt mijn hulp?’

Van waar komt onze hulp? Hoe gaan wij onze weg door het leven? Wat helpt ons in het leven? Wie of wat draagt ons op onze levensweg?

De pelgrim antwoordt: ‘Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.’

De woorden van de pelgrim dagen ons komend jaar uit: tot wie richten wij ons? Is het antwoord van de pelgrim ook het onze?

Veel gemeenten, ringen, instellingen en commissies ontwikkelen materiaal. We bieden op deze site een platform om bruikbare suggesties, eigen ontwikkeld materiaal en activiteiten te delen met anderen. We nodigen u uit om materiaal dat inspirerend is voor andere gemeenten te sturen naar: gemeenteopbouw@ads.nl.

Klik hier om meer te lezen over de pelgrimage van vrede.

Agenda

24
januari

Kerkdienst | ds. Paul F. Thimm | Wereldbroederschapsdag

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

11 januari 2021

Elke zondag koffiedrinken na de dienst via Zoom

Lees verder >

8 januari 2021

Nieuwsbrief commissie duurzaamheid - doe mee aan de uitdaging!

Lees verder >

14 november 2020

Bazarfilm uit 2004

Lees verder >

1 augustus 2020

Gebruiksplan kerkgebouw

Plan om na terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te maken van ons kerkgebouw aan de Zijdstraat - nieuwe maatregelen per 5 oktober

Lees verder >

25 maart 2020

Nieuwe websiterubriek: 'Vreugde in vervelingĒ

Update 1 december

 

Lees verder >

Preken

24 januari 2021

Preek en opname 24-01-2021 | ds. P.F. Thimm | Wereldbroederschapsdag

Lees verder >

17 januari 2021

Preek en opname 17-01-2021 | ds. T. Prins - oecumenische viering

Lees verder >

10 januari 2021

Preek en opname 10-01-2021 | ds. Y. v.d. Goot

Lees verder >

3 januari 2021

Preek en opname 03-01-2021 | W. van Bloemen

Lees verder >

27 december 2020

Preek en opname 27-12-2020 | br. M. Hofman

Lees verder >

Levenslicht

19 december 2020

Levenslicht nr. 8 - december 2020

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35