Duurzaamheid in de Gemeente - Groene Kerk

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is in 2014 een Groene Kerk geworden. Dit is een erkenning van de gezamenlijke inspanning die vrienden en leden binnen de Gemeente de laatste vier jaar verrichten om onze Gemeente te vergroenen.

De kerkenraad heeft de commissie duurzaamheid in 2010 gevraagd na te denken over duurzaamheid op meerdere terreinen:

  • Energieverbruik (bv. verwarming, licht, zonnepanelen)
  • Milieu (bv. afvalscheiding, vervoer en papiergebruik)
  • Financiën
  • Relaties

We beschouwen het als onze taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de kerkenraad over zaken die met duurzaamheid te maken hebben. Daarnaast fungeren we als denktank en organiseren we activiteiten die tot doel hebben duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Inmiddels heeft de Gemeente in een ledenvergadering november 2011 een intentieverklaring aangenomen waarbij duurzaamheid een hoge prioriteit krijgt bij het nemen van beslissingen die binnen de Gemeente worden genomen, met name bij veranderingen binnen ons kerkgebouw. De kerkenraad heeft een bedrag beschikbaar gesteld om maatregelen die samenhangen met de verduurzaming te kunnen bekostigen.

Hieronder volgen diverse acties die sinds 2010 vanuit de duurzaamheidscommissie zijn geïnitieerd of op verzoek zijn uitgewerkt:

1. Berekening ecologische kerkvoetafdruk
2. Transitie van grijze naar groene stroom en CO2-gecompenseerd gas
3. Verduurzaming van schoonmaakmiddelen
4. Intensivering van afvalscheiding
5. Voorbereiden van traject tot vermindering van gas- en elektriciteitsverbruik door selecteren van een energieadviesbureau
6. Fietstocht langs duurzame initiatieven in de regio
7. Gemeenteavond over duurzaamheid in relaties binnen gemeenschappen, Martine Vonk
8. Groene Viering - officiële start Groene Kerk
9. Lancering Nieuwsbrief duurzaamheid, binnen de e-mail groep Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer met tips en weetjes
10. Inventarisatie verlichting en ontwerpen van lichtplan met led-lampen
11. Berekening CO2-compensatie eilanden op verzoek van Eilandencommissie

We hebben gemerkt dat vrienden en gemeenteleden creatieve ideeën hebben over hoe het duurzamer/groener kan in onze Doopsgezinde Gemeente. Als u een idee daarover met ons wilt delen dan kunt u dit sturen naar cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl. Contactpersoon: Erica de Ridder.

Klik hier voor:

Nieuwsbrief Duurzaamheid - januari 2021
Nieuwsbrief Duurzaamheid - december 2020
Groene nieuwsbrief mei 2019 - met interviews
Groene nieuwsbrief april 2019
Groene nieuwsbrief december 2018
Groene nieuwsbrief oktober 2018
Groene nieuwsbrief juli 2018
Groene nieuwsbrief april 2018
Groene nieuwsbrief oktober 2017
Groene nieuwsbrief juni 2017
Groene nieuwsbrief februari 2017
Groene nieuwsbrief december 2016
Groene nieuwsbrief september 2016
Groene nieuwsbrief april 2016
Groene nieuwsbrief december 2015
Groene nieuwsbrief oktober 2015
Groene nieuwsbrief mei 2015
Groene nieuwsbrief april 2015

Groene nieuwsbrief februari 2015
Groene nieuwsbrief december 2014
Groene nieuwsbrief oktober 2014
Groene nieuwsbrief juli 2014
Groene nieuwsbrief mei 2014

Persbericht Groene Kerk 30 maart 2014

Vervolgopdracht april 2013

Intentieverklaring duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer november 2011

Vervoersenquête 2011

Ecologische Kerkvoetafdruk 2011

Inventarisatie gebruik kerkgebouw 2011

Tussentijds verslag commissie duurzaamheid, maart 2011

 

Link naar website Groene Kerken

Link naar Groene Kerken DG Aalsmeer

 

Bekijk hieronder het fotoalbum van de officiële start van de Groene Kerk

Agenda

27
januari

Kring Elia

Aanvang 20:00 uur

Lees verder >

Nieuws

11 januari 2021

Elke zondag koffiedrinken na de dienst via Zoom

Lees verder >

8 januari 2021

Nieuwsbrief commissie duurzaamheid - doe mee aan de uitdaging!

Lees verder >

14 november 2020

Bazarfilm uit 2004

Lees verder >

1 augustus 2020

Gebruiksplan kerkgebouw

Plan om na terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te maken van ons kerkgebouw aan de Zijdstraat - nieuwe maatregelen per 5 oktober

Lees verder >

25 maart 2020

Nieuwe websiterubriek: 'Vreugde in vervelingĒ

Update 1 december

 

Lees verder >

Preken

24 januari 2021

Preek en opname 24-01-2021 | ds. P.F. Thimm | Wereldbroederschapsdag

Lees verder >

17 januari 2021

Preek en opname 17-01-2021 | ds. T. Prins - oecumenische viering

Lees verder >

10 januari 2021

Preek en opname 10-01-2021 | ds. Y. v.d. Goot

Lees verder >

3 januari 2021

Preek en opname 03-01-2021 | W. van Bloemen

Lees verder >

27 december 2020

Preek en opname 27-12-2020 | br. M. Hofman

Lees verder >

Levenslicht

19 december 2020

Levenslicht nr. 8 - december 2020

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35