Ambassade van Vrede - alle activiteiten op een rijtje

Nieuws

26 augustus 2013

Ambassade van Vrede - alle activiteiten op een rijtje

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer en Kudelstaart in de Vredesweek van 21 t/m 29 september

Gedichten- en verhalenwedstrijd VREDE

Loop je al langer rond om eens een verhaal of een gedicht te schrijven over vrede en gerechtigheid? Misschien heb je een idee over wat vrede betekent? En mogelijk heb je wel eens nagedacht over hoe je vrede kunt vinden voor jezelf en je medemens? Of mogelijk wil je een echt gebeurd verhaal over oorlog, vrede en/of gerechtigheid zelf een op papier zetten? Doe mee met de wedstrijd! Stuur maximaal 1 A4-tje, voorzien van leeftijd, naam en telefoonnummer, voor 10  september per post naar de Oecumenische Ambassade voor Vrede p/a Boekhuis Aalsmeer of digitaal per mail naar e.geijlvoet@dgaalsmeer.nl.

Winnaars worden bekendgemaakt in Boekhuis Aalsmeer op zaterdag 21 september om 14:00 uur.

Op zondag 22 september zal er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst gehouden worden in de Doopsgezinde Kerk. De dienst is voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van Kerken. Pastor Loek Seeboldt zal in de dienst voorgaan, m.m.w. van het Aalsmeers saxofoonkwartet. Thema: 'Act for peace'.

Op woensdag 25 september: Lezing prof. Fernando Enns: ‘De Wereldraad van Kerken: Just Peace’

Binnen de Wereldraad van Kerken wordt gezocht naar een manier om gerechtigheid en vrede als kern van het evangelie tot uitdrukking te brengen in ons kerk-zijn.

Laat God zich niet bij uitstek kennen in de open en respectvolle ontmoeting tussen mensen? En waren Jezus’ lessen aan zijn leerlingen niet bij uitstek oefening in respect en liefde voor mensen en God? Op welke manier zijn wij dan als kerken geroepen om aan deze weg van gerechtigheid en vrede handen en voeten te geven? Hoe is onze benadering van Gemeente-zijn? Hoe is onze dialoog met andere kerken en geloven? En de opdracht om te streven naar vrede en gerechtigheid als we praten over vrede in de samenleving, in de economie, over het milieu en vrede tussen de volkeren. Aanvang: 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk.

Vrijdag 27 september om 18.00 uur is er een vredesmaaltijd in de Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage van € 4,-- gevraagd. Inschrijven graag op de lijst die op de kerktafel ligt of via info@dgaalsmeer.nl.

« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35