Nieuws

23 maart 2010

Commissie duurzaamheid van start

Dit voorjaar is op verzoek van de kerkenraad de commissie duurzaamheid ingesteld. Deze heeft de opdracht meegekregen een advies op te stellen en suggesties aan te dragen om de duurzaamheid binnen onze Gemeente te verhogen. We zullen het kerkgebouw onder de loep nemen, wellicht zijn daar ten aanzien van energiegebruik en andere milieuaspecten verbeteringen door te voeren. Maar duurzaamheid heeft ook te maken met financiën. Welke keuzen maken we hierin? En dan is er het aspect duurzaamheid van relaties. Gelukkig kunnen we een beroep doen op de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van de ADS, die initiatieven op dit terrein inventariseert en stimuleert. We hopen binnenkort met een eerste aanzet te komen. Na de Dopers Duurzaam Denken en Doen-ecotassen die twee jaar geleden in het gemeentejaar gecirculeerd hebben en zo enthousiast zijn gebruikt, hopen we als commissie met de Gemeente een vervolg te kunnen geven aan een duurzaam gemeenteleven. Hartelijke groet,

Mariska de Graaf, Frans Misset, Leny van Alphen, Edith Goezinne, Erica de Ridder en Johan Lanser | cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

« Terug

Agenda

19
augustus

Kerkdienst | ds. Ruth Hoogewoud

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

27 juli 2018

17e nieuwsbrief van de commissie duurzaamheid

Lees verder >

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35