Tentoonstelling Doopsgezinden: eigen wijs, eigen weg

Nieuws

17 juli 2010

Tentoonstelling Doopsgezinden: eigen wijs, eigen weg

In het kader van het jaarthema 2011 met als titel Doopsgezinden: eigen wijs, eigen weg willen we aandacht besteden aan de geschiedenis van de doopsgezinden in Aalsmeer vanaf 1534 tot heden.
We willen dit doen door middel van een tentoonstelling. De tentoonstelling is niet alleen bedoeld voor onze eigen gemeenteleden, maar is ook een uitnodiging aan de Aalsmeerse bevolking om kennis te kunnen maken met een geloofsgemeenschap die al vanaf de 16e eeuw haar ‘eigen weg’ gaat en haar geloof op ‘eigen wijze’ gestalte probeert te geven. Via een tijdslijn willen we dit in kaart brengen en zo de overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu laten zien.

Vragen die we onszelf daarbij stellen zijn: Wat waren vroeger de echte doopsgezinde kenmerken en wat zijn ze nu? Wat verstaan we onder de doperse traditie en hoe vertaalt zich dat naar het heden? Hoe zag het gemeenteleven er vroeger uit en hoe nu? Hoe stond de Gemeente vroeger in de maatschappij en hoe nu?
Vanuit de stuurgroep is een commissie van negen leden en vrienden samengesteld die deze tentoonstelling gaat organiseren.
Omdat de commissie niet alle kennis en materiaal voorhanden heeft, doet ze een beroep op jullie allen om mee te helpen, zodat we met elkaar een zo volledig mogelijk beeld kunnen creëren van de doopsgezinden in Aalsmeer. Graaf in je geheugen, of gewoon op zolder.

Wij zijn op zoek naar herinneringen en materiaal over:
De geschiedenis van doopsgezind Aalsmeer,
Het gemeenteleven vroeger en nu, met name kenmerken, functie en waarden van:
     Belijdenis, doop en avondmaal
     Kringen
     Ouderenwerk
     Doopsgezind jongerenwerk
     (school)Catechisatie
     Vredeswerk 
Hulpwerk (zowel binnen als buiten de Gemeente) 
De rol van doopsgezinden in de Aalsmeerse samenleving 
Anekdotes die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode 
Doopsgezinde merklappen en quilts 
Typisch doopsgezinde voorwerpen 
Boeken, foto’s, tekeningen en schilderijen, publicaties, films

Als je iets gevonden hebt, dan kun je contact opnemen met Marlies van Leeuwen, tentoonstelling@dgaalsmeer.nl.

We hopen er met elkaar een mooie tentoonstelling van te maken die voor onszelf en voor de Aalsmeerse bevolking een goed beeld geeft van waar wij voor stonden en voor staan. De verwachting is dat de tentoonstelling eind januari 2011 van start gaat.

Namens de stuurgroep en de tentoonstellingscommissie,
Marlies van Leeuwen

« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35