Doopsgezinde Gemeente gaat voor een groene kerst

Nieuws

16 december 2010

Gemeente gaat voor een groene kerst

Kan het duurzamer binnen de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer? Deze vraag werd de afgelopen tijd in de Gemeente actueel. Een aantal leden was op verzoek van de kerkenraad bereid daar in te duiken en zo werd een commissie in het leven geroepen die aanbevelingen zou kunnen doen op het gebied van verduurzaming van energie, financiën, milieu en relaties.

Deze commissie duurzaamheid heeft allereerst een overzicht gemaakt van de stand van zaken op dit ogenblik middels een scan die de mondiale voetafdruk kan meten. Deze drukt de oppervlakte vruchtbare aarde uit die nodig is om de kerk en zijn activiteiten mogelijk te maken. Daarbij wordt de ecologische en sociale dimensie (Noord-Zuid en Arm-Rijk) van het duurzaamheidvraagstuk gebundeld. Men inventariseerde bij welke energieleveranciers tot dan toe elektriciteit en gas werd afgenomen. Zoals de dingen vaak gaan, bleek de Doopsgezinde Gemeente al jaar en dag op dezelfde manier en bij dezelfde leveranciers stroom en aardgas af te nemen. Het contract was aangegaan in een tijd dat groene stroom nog niet bestond. De tijden veranderden maar de contracten werden stilzwijgend verlengd.

De commissie inventariseerde welke mogelijkheden er waren, welke financiële consequenties er waren bij de huidige aanbieders en kwam uit bij een bedrijf dat uitsluitend groene stroom levert en voor zijn aardgas CO2 compenseert. Duurzame energie wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals wind, zon en verbranding van biomassa. Het bedrijf investeert voortdurend in nieuwe groene projecten en is daarnaast nauw betrokken bij technologische innovaties. Het wordt daarbij niet gehinderd door een mogelijk remmende werking van een ‘grijze’ poot binnen hetzelfde bedrijf. Hun belang ligt volledig bij het genereren van groene energie. Zoals zij het zelf zeggen: “Wij geloven in een groene en leefbare wereld. Een wereld waarin mensen bewust omgaan met energie, zich bewust zijn van hun eigen energieverbruik, energieverspilling vermijden en zelf energie opwekken.”

De kerkenraad nam de aanbeveling over te stappen naar het betreffende energiebedrijf over en de commissie duurzaamheid kon de procedure starten om de omschakeling mogelijk te maken. Met een handtekening van de penningmeester was het geheel formeel rond. Nog voor de kerst worden de bestaande contracten beëindigd en de overstap gemaakt.

De Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer gaat voor een groene kerst … hoe hard het ook sneeuwt (of regent)!

Voor reacties of vragen: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35