Bezoekcommissie bestaat 50 jaar

Nieuws

12 oktober 2010

Bezoekcommissie bestaat 50 jaar

50 JAAR BEZOEKCOMMISSIE

De bezoekcommissie die zich inzet voor de ouderen en vrienden boven de 75 jaar in onze Gemeente bestaat in oktober 50 jaar! Hoe is het ouderenwerk nou eigenlijk begonnen? Ik neem u mee terug in de tijd 1955-1960, er werd toen niet veel voor de ouderen gedaan. Zorgcentra waren er niet, geen ANBO, geen therapie, geen thuiszorg, geen wijkzuster, noem maar op en als je geen kinderen had die naar je omkeken of je konden verzorgen dan had je het niet gemakkelijk en als je ook geen geld had voor hulp dan had je wel een probleem.

In die tijd was het juffrouw Buijs die in 1955 een kring oprichtte, die nu onze oudste Middagzusterkring is en vanuit die kring kwam het idee om voor de ouderen in de Gemeente iets te gaan betekenen. foto juffr. Buijs. Er werd hulp geboden in het huishouden, ramen lappen, stofzuigen, boodschappen doen, enz. Men kreeg er toen ƒ 2,50 voor en dat geld kwam in een pot en bood weer hulp aan mensen die door ziekte versterkende middelen nodig hadden of er werden per week twee biefstukjes gekocht voor de zieken en als iemand naar het ziekenhuis moest en niet in het bezit was van nachtkleding dan ging er weer een verzoek naar de ‘naaimeisjes’ om flanellen pyjama’s te naaien of nachtjaponnen. De naaimeisjes maakten ook pakketten voor gezinnen die het niet zo breed hadden. Het was voor hen altijd een welkom geschenk en degene die het mocht ontvangen bleef anoniem. De uitdrukking ‘wat de rechterhand doet, weet de linker niet’ was zeker van toepassing. Jaren later toen de behoefte niet meer zo groot was, gingen ze babypakketten maken en die werden verstuurd naar verschillende projecten, in veel landen. De zogeheten naaimeisjes hebben veel goed werk gedaan en nu nog werken ze voor de bazar. Wat een fantastisch werk is er vanuit die kring ontstaan.

In 1954 kwam er in de kerk het bekende ziekenbusje bij de uitgang te hangen en het hangt er nog steeds! Van de opbrengst werd toentertijd fruit gekocht want je had vitaminen nodig als je ziek was. Ongetwijfeld herinnert u zich nog ds. Sipkema die op huisbezoek ging met het bekende blikje cocktailfruit. Nu komt de opbrengst van het ziekenbusje altijd nog ten goede aan het ouderenwerk en is het een belangrijke bron van inkomsten voor de bezoekcommissie. Het ziekenbusje blijft zijn naam behouden en wordt regelmatig onder uw aandacht gebracht.

In 1960 stopte men met het huishoudelijk werk vanuit de kring maar enkele zusters bleven wel op bezoek gaan bij ouderen die ziek of eenzaam waren en zo ontstond het bezoekwerk en de bezoekcommissie. Juffrouw Buijs coördineerde de mensen die bezocht moesten worden en sommige zusters deden soms wel vijftien adressen. Er groeide behoefte om iets gezelligs te organiseren en zo kwamen de ouderenmiddagen en een dagje uit. Ook nu nog, na al die jaren, werken wij op dat fundament door, er is een maaltijddag bijgekomen, omdat het heel plezierig is om met elkaar te eten. Het pionierswerk van juffrouw Buijs en vele anderen, is nog even vruchtbaar als toen. Het bezoekwerk is een belangrijke verbinding tussen ouderen en Gemeente. De ouderen moeten het gevoel houden erbij te blijven horen, als waardig lid of vriend van de Gemeente en is het niet geweldig dat er al meer dan vijftig jaar broeders en zusters zijn die zich vrijwillig inzetten voor zieken en ouderen!? Het is voor de Doopsgezinde Gemeente een pluim op het hoofd en ook voor alle mensen uit het verleden en heden die ertoe hebben bijgedragen dat de commissie is geworden tot wat zij nu is. Laten wij hopen dat men zich altijd weer geroepen voelt om dit mooie werk te blijven doen en met Gods zegen kunnen we het nog jaren volhouden.

Het heugelijke jubileumfeest wordt gevierd op 21 oktober tijdens de ouderenbijeenkomst.

Lyda Zondag

« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35