Bazar 2013: de bazardoelen

Nieuws

5 november 2013

Bazar 2013: de bazardoelen

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer – bazar op zaterdag 16 november 2013

 BAZARDOELEN 2013

50% van de opbrengst van de bazar gaat naar onderstaande 7 goede doelen:

Noodhulp Syrïe
middleeast.mcc.org/syria

De kracht van de organisatie van het MCC (Mennonite Central Committee) ligt in het feit dat er in het land van de oorlog ter plaatse altijd een ingewerkte vertegenwoordiger aanwezig is. Zo ook in Syrië. De organisatie kan rekenen op de MCC-vertegenwoordiger die beschikt over een netwerk waardoor zelfs in de situatie waar de verhoudingen buitengewoon ingewikkeld zijn er toch relatief efficiënt hulp kan worden geboden. MCC is dan ook in staat noodhulp te verlenen in Syrïe en in de vluchtelingenkampen over de grenzen. Er is dringend behoefte aan alles! Via doopsgezind WereldWerk steunen we het werk van MCC in Syrië van harte.

Malanje: schoolbanken voor 6 klaslokalen
http://www.dgwereldwerk.nl/documents/docs/downloads/verslag%20Angolareis_1.pdf

In het noorden van Angola ligt de stad Malanje, met zo'n 200.000 inwoners. De Doopsgezinde Gemeente van Malanje is actief op het gebied  van vredeswerk, en heeft ook in een van de armste wijken van de stad een school gesticht. Enkele jaren geleden heeft zuster Nelleke Schiere op verzoek van WereldWerk een bezoek gebracht aan br. Anbeke van de DG te Malanje en zij is daar onder de indruk geraakt van het goede werk dat daar voor de allerarmsten wordt verricht. Deze contacten hebben geleid  tot het oprichten van een werkgroep Angola binnen WereldWerk, waarin zr. Ans Goezinne-Oud zitting heeft. Zij hebben regelmatig e-mailcontact met br. Anbeke. Het project dat wij willen steunen heeft als doel schoolbanken te financieren en tegelijkertijd werkervaring  te geven aan vier werklozen. Onder leiding van een broeder van de DG Malanje, een ervaren timmerman, zullen zij met minimale middelen de schoolbanken voor zes klaslokalen maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de werklozen krijgen kostbare werkervaring en de kinderen krijgen schoolbanken. Allen krijgen daarmee de kans om zich verder te ontwikkelen.

Hospital Mennonita KM 81 – Paraguay
km81.org/de

Dit doopsgezinde ziekenhuis, gelokaliseerd op een afstand van 81 km vanaf de hoofdstad Asunción, is al enkel jaren bazardoel. Het is een goed georganiseerd ziekenhuis, opgezet in 1951 en geleid door een groep van 31 Duitssprekende doopsgezinde kerken. Naast medische zorg wordt ook sociale- en spirituele hulp gegeven. Tevens is er veel aandacht voor scholing van leidinggevende en aansprekende personen in de plaatselijke gemeenschap opdat er meer kennis komt over ziekten, met name lepra, en vooral over het voorkomen ervan. Sinds 1951, toen de registratie van leprapatiënten begon, zijn er ruim 7000 patiënten behandeld. De veelal inheemse patiënten die komen met lepra, tuberculose en/of aids zijn meestal erg arm en hoeven voor de behandeling niet te betalen. Van de andere patiënten wordt wel een bijdrage gevraagd maar ook hier gaat het in de meeste gevallen om mensen zonder geld, die van een schenking afhankelijk zijn. Het gehele ziekenhuis wordt gerund van bijdragen uit de kerkgemeenschappen ter plekke, van internationale projecthulp en opbrengsten uit acties zoals de onze (zie ook www.km81.org).

Stichting Medicine for ALL
www.medicineforall.nl/

Stichting Medicine for ALL is enkele jaren geleden opgericht door een groep Nederlandse co-assistenten na een bezoek aan Kanti Children’s Hospital (KCH) in Nepal. De stichting heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Kinderen met deze aandoening worden behandeld in het KCH, echter vaak kunnen ouders de behandeling, die zo’n 350 euro kost, niet betalen. Middels een fonds worden deze behandelingen  gedeeltelijk of geheel vergoed. Om dit te realiseren zamelt de stichting in Nederland via verschillende wegen geld in, waarvan een bekende actie het jaarlijkse Benefiet Cabaret is. Tegenwoordig is de Stichting Medicine for ALL ook betrokken geraakt bij enkele andere projecten in Nepal en Indonesië, gerelateerd aan kindergeneeskunde en oncologie. In Nepal ondersteunt de stichting het Courage Home, een Nepalese organisatie die de kinderen die behandeld worden of genezen zijn van kanker en hun ouders helpen terug te keren in de maatschappij. In Indonesië is men bezig met een project van het VUmc, waarbij onderzoek gedaan wordt naar therapietrouw van kinderen met kanker. Ook hier zal de stichting hopelijk bij kunnen dragen aan de behandelingskosten. Tot slot is Stichting Medicine for ALL ook betrokken bij de uitzending van co-assistenten naar Nepal.

Jubileumgift voor het bijna-thuis-huis ThamerThuis
www.thamerthuis.nl

In 1998 is in De Kwakel het bijna-thuis-huis Thamer Thuis gesticht, genoemd naar het mooie riviertje tussen Uithoorn en De Kwakel. Het huis biedt mensen in hun laatste levensfase een fijne plek waar ze zich geborgen weten. De bewoners kunnen hun familie en vrienden steeds gastvrij ontvangen. Er zijn dan ook net als thuis geen officiële bezoekuren. De bewoners zijn vrij hun kamer zelf in te richten met hun vertrouwde spullen. Ook de huiskamer is voor allen ter beschikking. Dit alles vergt uiteraard wel zorg en onderhoud. Met het 15-jarig bestaan van dit huis is het dan ook tijd voor de vorming van een reservepot waaruit de kosten van het onderhoud van de kamers en de keuken kunnen worden gefinancierd. De bazaropbrengst helpt bij de vorming van deze reservepot.

Doopsgezind WereldWerk, Stichting voor solidariteit en vrede
www.dgwereldwerk.nl

WereldWerk ondersteunt op veel plaatsen in de wereld projecten van doopsgezinde instellingen en andere initiatieven die betrekking hebben op solidariteit en vrede. Zij doet dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid door de situatie en noden van de ander centraal te stellen en in samenwerking met plaatselijke organisaties die de hulp organiseren. Binnen Europa is zij aangesloten bij I.M.O., de Internationale Mennonitische Organisatie. Er lopen op dit moment over de hele wereld allerlei projecten o.a. in Brazilië, Palestina, Paraguay, Honduras en Tanzania. Middels de wereldwijde doopsgezinde organisatie MCC werkt zij samen om acute nood in de wereld te lenigen. Op dit moment wordt bijv. directe hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië gegeven.

Adoptie Programma I.M.O.
www.imo-info.net/patenschaften.html

In dit programma werken Duitse, Zwitserse en Nederlandse doopsgezinden samen om kinderen in Zuid Amerika, Azie en Afrika een betere toekomst te geven door verbeterde voeding, goede medische zorg en een scholingsprogramma. Zo komt ook deze verleende maatschappelijke hulp het hele gezin ten goede. Korte lijnen en samenwerking met lokale doopsgezinde organisaties komt de betrouwbaarheid en juiste besteding ten goede. Vrijwilligers verzorgen het werk van het adoptie­programma, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden. Voor € 200,-- wordt een adoptieplaats verzorgd of studie bekostigd voor één of meer kinderen, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Er wordt samengewerkt met lokale, vaak doopsgezinde organisaties. Doopsgezind WereldWerk ondersteunt dit programma.

De overige 50% is bestemd voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35