Voorjaarsconferentie doopsgezind WereldWerk

Actueel

Nieuws

5 februari 2014

Voorjaarsconferentie doopsgezind WereldWerk

Eenmaal, andermaal…, Vrede verkocht!

Voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk over vrede en economie

Wat hebben vrede en economie met elkaar te maken? Waarschijnlijk veel meer dan gedacht wordt. De voorjaarsconferentie van doopsgezind WereldWerk (8-9 maart) gaat hier uitgebreid aandacht aan besteden. Dit in aansluiting op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) in november 2013. Daar werd gesproken over ´Just Peace´ (rechtvaardige vrede), het hoofdthema van de eerdere vredes-samenkomst (‘Peace Convocation’) van de Wereldraad in 2011 in Kingston, Jamaica.

Vrede kan niet zonder gerechtigheid. En daarbij speelt de (wereld-)economie een uiterst belangrijke rol. Denk aan de verhouding tussen de rijke landen en het minder welvarende deel van de wereld, aan de rol van multinationals en de banken. Inheemse volken zijn vaak het slachtoffer van westerse multinationals, die met hun grootschalige mijnbouw of houtkap het leefmilieu van deze minderheidsgroepen vergiftigen, zonder dat deze zich hiertegen kunnen verweren. Vergeet ook niet de wereldwijde wapenhandel. Kunnen wij persoonlijk daar wel iets tegen doen? Wat is bijv. onze rol als consument? Een belangrijk thema dus.

De conferentie begint zaterdag 14.00 uur met een inleiding door ds. Iris Speckmann, de vertegenwoordigster van de Nederlandse doopsgezinden in Busan. Daarna volgen diverse workshops over resp. ‘Oikocredit’, wapenhandel, onderdrukking van inheemse volken en de bankwereld. Zaterdagavond is er een film en een spelprogramma. Zondagochtend wordt er o.a. een gezamenlijke viering gehouden. De conferentie wordt besloten met een lunch.

Zakelijke gegevens

Aanvang: zaterdag 8 maart 2014, 14.00 uur. Desgewenst kan men vanaf 12.30 uur een lunch gebruiken. Vrijdagavond 7 maart beginnen de jongeren van 16 tot 30 jaar al met een eigen programma, dat later aansluit op de conferentie. Dit doet ook een groep jonge ouders, die hun kinderen kunnen meebrengen; voor deze kinderen is tijdens de conferentie een eigen programma.

Einde: zondag 9 maart 2014 na de lunch.
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult, tel. (0521) 535 100, e-mail: info@fredeshiem.nl.
Aanmelden vóór 25 februari 2014 bij: Jet Visser-Romijn, e-mail: jetromijn@hetnet.nl; voor jongeren: jdvg.doopsgezind@gmail.com.

Bij aanmelding a.u.b. vermelden: naam, adres, tel.nr, e-mailadres, tijden van aankomst en vertrek (als u mee wilt lunchen, moet u uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn); eventuele dieet- of andere wensen; voor kinderen en jongeren tevens de leeftijd.

Na aanmelding krijgt men uiterlijk een week vóór de conferentie het definitieve programma toegestuurd.

Kosten: voor kinderen: € 15, voor niet-werkende jongeren: € 25. Volwassenen betalen naar draagkracht: € 50, € 75 of € 90 (het laatste bedrag is de kostprijs).

Betaling op bankrekening NL27 TRIO 0786.880.333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk, Deventer, o.v.v. Conferentie Fredeshiem 2014 en de naam(en) van de deelnemer(s).

Indien de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met penningmeester Roel Meihuizen,  e-mail: roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl.

Mocht u nog verdere vragen hebben: zie www.dgwereldwerk.nl of vraag Jet Visser-Romijn, jetromijn@hetnet.nl.

« Terug

Agenda

22
september

Vredesweek | Kliederkerk en Burendag

Aanvang 12:00 uur

bij de Open Hof Kerk

Lees verder >

Nieuws

9 september 2018

Flyer met activiteiten van september t/m januari

Lees verder >

29 augustus 2018

Programma Vredesweek 2018 - 'Generaties voor Vrede'

Activiteiten van 16 t/m 22 september

Lees verder >

27 juli 2018

17e nieuwsbrief van de commissie duurzaamheid

Lees verder >

Preken

26 augustus 2018

Preek 26-08-2018 | Dhr. W. van Bloemen

Lees verder >

Levenslicht

9 september 2018

Levenslicht nr. 5 - juli/augustus 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35