Bazardoelen 2014 zijn bekend!

Nieuws

1 november 2014

Bazardoelen 2014 zijn bekend!

 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer – bazar op zaterdag 15 november 2014

BAZARDOELEN 2014

50% van de opbrengst van de bazar gaat naar onderstaande goede doelen


Kinderhuis Kinkole Kinshasa DR Congo
www.kinkole.com

Het kinderhuis Kinkole in Kinshasa, de hoofdstad van Democratische Republiek Congo is een wereldwonder! In de chaos van de gevaarlijke en consequent misdadige samenleving van deze stad met miljoenen inwoners, bloeit een prachtig kinderopvanghuis; dit ondanks alle tegenslagen zoals brandstichting, bedreigingen en aanvallen door de georganiseerde misdaad.
De kinderen die worden opgevangen zijn straatkinderen, die door armoede of door verstoting door de ouders op straat leefden. Veel kinderen komen uit de gevangenis. Ze zijn indertijd gearresteerd omdat ze gestolen hadden of lid waren van een misdadige clan; ze moesten met diefstal aan de kost moesten zien te komen.
Zo nu en dan wordt er door de politie een soort schoonmaakactie gehouden waardoor heel veel kinderen in de gevangenis belanden. Ze komen heel moeilijk weer uit de gevangenis want er zijn nauwelijks hulpinstanties die in staat zijn dossiers van die kinderen aan te leggen; zonder dossiers geen veroordeling en zonder veroordelingen is niet bepaald hoelang het kind in de gevangenis moet blijven. Gelukkig is er, gekoppeld aan het kinderhuis Kinkole, een dossier opbouwactiviteit, waardoor al veel kinderen zijn bevrijd uit de gevangenis.

De pasteur-directeur, een diep gelovig mens, houdt vol. Energiek en dit ondanks alle tegenslagen. Zoals hij zelf getuigt: "Door de kracht van en de ervaringen met het geloof..." De hele staf van het kinderhuis en ook de staf van de bijbehorende beroepsonderwijsinstelling knokken er voor om de kinderen goed op te voeden, de kinderen zich op school te laten ontwikkelen en ze aan de maatschappij in Kinshasa af te leveren als geschoolde meisjes en jongens. En dat lukt zonder hulp van de overheid en ondanks tegenwerking van jaloerse plaatselijke instellingen: Het kinderhuis met 100 kinderen heeft net weer 8 straatkinderen uit de gevangenis kunnen opnemen!
De resultaten van het eindexamen dat werd afgenomen na het laatste basisschooljaar werd door alle kinderen met relatief mooie cijfers beloond.
Ook al heeft de laatste maand één van de plaatselijke radiozenders Kinkole beschuldigd van corruptie en ze onderhands stiekem aangeboden hiermee te stoppen als er een vergoeding tegenover staat: Kinkole gaat door en voelt de solidariteit van de hen steunende kerken.
Het is een voorrecht om ze te kunnen helpen.

 

Doopsgezind Inloophuis Almere
www.inloophuisderuimte.nl

Inloophuis “De Ruimte dient als ontmoetingsplaats, stilte centrum, conferentieoord een plaats om voor elkaar te koken, een boek te lezen , of gewoon om even tot rust te komen in een onrustige wereld. Dit jaar bestaat het inloophuis in Almere 25 jaar. Jaren waarin heel veel goede dingen tot stand zijn gekomen en veel activiteiten hebben plaatsgevonden. Reden genoeg om in deze tijd van bezuinigingen de vele vrijwilligers daar een steuntje in de rug te geven.

 

Stichting C.O.M.E.
www.stichting-come.nl

Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East, ook COME genoemd) is een kleine, particuliere stichting die jaarlijks een ontmoetingsseminar organiseert voor Israëlische en Palestijnse jongeren. Deze ontmoetingsseminars vinden plaats op Cyprus en zijn bedoeld voor joodse Israëliërs, Palestijnen die in Israël wonen en Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden. Stichting COME wil deze jongeren de mogelijkheid bieden om elkaar op neutraal terrein te ontmoeten en te leren kennen. Wij geloven en zijn ervan overtuigd dat deze ervaring bijdraagt aan het verbreden van perspectieven, wat toegepast kan worden in het dagelijks leven.

Deze Stichting organiseert contacten tussen Palestijnen en Israëlieten in seminar en discussie verbanden. De tijd voor deze Stichting C.O.M.E. is nu heel moeilijk omdat het organiseren van deze contacten behalve gevaarlijk is ook heel veel tact vereist. Steun om door te kunnen gaan is essentieel.        

 

Syrië WereldWerk MCC
http://mcc.org/

Doopsgezind WereldWerk steunt via MCC - de internationaal opererende hulporganisatie van de Doopsgezinden - de vluchtelingen uit Syrië en zo mogelijk de slachtoffers in het land zelf door de mini vestiging van MCC ter plekke. (MCC is uitzonderlijk goed in het organiseren van minivestigingen met zeer lage kosten.) 
Het conflict in Syrië begon meer dan drie jaar geleden, vanaf maart 2011 tot april 2014 zijn ruim 191.000 burgers omgekomen. In juli jl. is de toch al beroerde situatie verder geëscaleerd en hebben nog duizenden huis en haard moeten verlaten. 10,8 miljoen mensen verkeren in nood, waarvan 2,9 miljoen als vluchteling Syrië hebben verlaten en in kampen in omringende landen verblijven, vnl. in Libanon.
Achter deze cijfers gaat onnoemelijk veel leed schuil, als je sommige persoonlijke verhalen leest, begrijp je niet dat mensen elkaar zoiets aan kunnen doen.
MCC (Mennonite Christian Council) is al sinds eind jaren 80 actief in Syrië en in 1991 werd de eerste MCC-er uitgezonden naar Damascus. Momenteel werken ze samen met 8 partnerorganisaties, hoofdzakelijk kerkelijke organisaties, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Prioriteit nr. 1 is acute hulp bieden op gebied van de eerste levensbehoeften: voedsel, hygiëne, medicijnen, kleding en onderdak. Daarnaast is er voor de vluchtelingenkinderen in de kampen ondersteuning bij onderwijs. MCC organiseert verder trainingen in psychosociale ondersteuning, traumaverwerking en peacebuilding in Syrië en Libanon. Via Wereldwerk steunen we het werk van MCC in Syrië, het is zo ontzettend hard nodig … 

 

De kinderadoptieprogramma's van WereldWerk

www.dgwereldwerk.nl/nieuw/pj_adoptieprogrammas.php

Via het Europese Mennonitische samenwerkingsverband IMO worden kinderhuizen ondersteund in Zuid- Amerika. Naast de steun die adopterende families leveren, gekoppeld aan een toegewezen kind, moeten ook de organisatiekosten worden gedekt.       

     

Doopsgezind WereldWerk
www.dgwereldwerk.nl

Doopsgezind WereldWerk in Nederland is betrokken bij een scala aan structurele hulpprogramma's verbonden aan doopsgezinde organisaties over de hele wereld en aan andere professionele instellingen die noodhulp of directe steun verlenen.           

Centrale Kadertraining Doopsgezinde Gemeenten Honduras
Dit Mennonite Opleidingscentrum in Honduras voor predikanten en andere medewerkers in kerkelijk verband heeft grote behoefte aan een fonds waaruit kandidaten die onvoldoende middelen hebben om een studie te kunnen volgen financieel kunnen worden gesteund.

 

Christian Peacemaker Teams
www.cpt.org

Binnen doopsgezind WereldWerk opereert de Nederlandse groep werkers die of als teamleden deelnemen aan een patrouillering in kritische gebieden of deze teamleden ondersteunen. Het effect van deze patrouillering is het realiseren van een geweldloze aanwezigheid ter bescherming van bewoners, schoolgaande kinderen of reizigers tegen wetteloze handelingen van plaatselijke autoriteiten. Door middel van verslagen worden onwettige en bijvoorbeeld bedreigende activiteiten aan de kaak gesteld.

             

De overige 50% is bestemd voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.                                               


 


« Terug

Agenda

22
juli

Kerkdienst | ds. Wies Blomjous

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35