Middagzusterkring

De Middagzusterkring werd opgericht in 1955. Ze bestaat op dit moment uit 10 leden en de leeftijd van deze zusters varieert van circa tachtig tot ruim negentig jaar. Het is dus duidelijk dat deze kring de oudste groep zusters in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer herbergt. De kring komt gedurende de maanden september tot mei eens in de drie weken bij elkaar. De ontmoeting met elkaar is erg belangrijk, de opkomst is dan ook naar verhouding hoog. Natuurlijk worden velen gehaald en gebracht. Het programma bestaat o.a. uit het jaarthema van de Gemeente, vieringen van de christelijke feestdagen en ook boekbesprekingen komen regelmatig voor. Elke bijeenkomst wordt met een lied, een kort wijdingswoord en gebed geopend. Het bestuur van de Middagzusterkring bereidt de middagen voor.

De contactpersoon is ds. Liesbet Geijlvoet, via kr-middagzuster@dgaalsmeer.nl is zij te bereiken.

In september 2015 werd het 60-jarig bestaan gevierd.

In september 2017 is besloten de Middagzusterkring op te heffen, er waren helaas te weinig leden overgebleven om door te gaan met de kring.

 

Agenda

17
december

Kerkdienst | mw. Ellen van Houten-Oranje - 3e advent

Aanvang 10:00 uur

Collecte in natura voor het Jeannette Noëlhuis

Lees verder >

Nieuws

4 december 2017

Familiekerstfeest onder de boom

Op zondag 17 december om 16.00 uur

Lees verder >

3 december 2017

Adventsproject 'Hart voor onderwijs' in Nepal

Lees verder >

27 november 2017

Prijswinnaars van de bazar

Lees verder >

13 november 2017

Films en interviews 75 jaar kampen

Lees verder >

30 oktober 2017

De beuk is gekapt

Lees verder >

Preken

Levenslicht

9 december 2017

Levenslicht nr. 7 - oktober/november 2017

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35