Middagzusterkring

De Middagzusterkring werd opgericht in 1955. Ze bestaat op dit moment uit 10 leden en de leeftijd van deze zusters varieert van circa tachtig tot ruim negentig jaar. Het is dus duidelijk dat deze kring de oudste groep zusters in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer herbergt. De kring komt gedurende de maanden september tot mei eens in de drie weken bij elkaar. De ontmoeting met elkaar is erg belangrijk, de opkomst is dan ook naar verhouding hoog. Natuurlijk worden velen gehaald en gebracht. Het programma bestaat o.a. uit het jaarthema van de Gemeente, vieringen van de christelijke feestdagen en ook boekbesprekingen komen regelmatig voor. Elke bijeenkomst wordt met een lied, een kort wijdingswoord en gebed geopend. Het bestuur van de Middagzusterkring bereidt de middagen voor.

De contactpersoon is ds. Liesbet Geijlvoet, via kr-middagzuster@dgaalsmeer.nl is zij te bereiken.

In september 2015 werd het 60-jarig bestaan gevierd.

In september 2017 is besloten de Middagzusterkring op te heffen, er waren helaas te weinig leden overgebleven om door te gaan met de kring.

 

Agenda

22
maart

Kring Oase

Aanvang 14:30 uur

Lees verder >

Nieuws

22 februari 2018

Gebedsmoment veertigdagentijd

Lees verder >

18 februari 2018

Veertigdagentijdproject voor Stichting Vluchteling Studenten UAF

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

30 januari 2018

Passieronde veertigdagentijd

Start op 21 februari

Lees verder >

Preken

Levenslicht

10 maart 2018

Levenslicht nr. 1 - januari/februari 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35