Vredesweek 2014: Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer

Nieuws

26 augustus 2014

Vredesweek 2014: Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer

Activiteiten Vredesweek 2014

De Vredesweek wordt dit jaar gehouden van 20 t/m 28 september. Onder de naam Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer organiseren de Doopgezinde Gemeente, de Open Hof Kerk en de Karmelparochie verschillende activiteiten om vrede op verschillende manieren te belichten. De week staat in het teken van ontwapening onder het motto Wapen je met vrede.

Creatieve wedstrijd

We organiseren in de Vredesweek een creatieve wedstrijd met als thema: Vrede: ontwapenend. Iedereen, jong en oud kan deelnemen door een tekening, kunst- of schilderwerk, foto of een andere creatieve vorm van kunst te maken. Wat komt er in je op bij het thema Vrede: ontwapenend? Hoe treed je iemand ontwapenend tegemoet? Heb je een idee over ontwapening en vrede? Hoe kan je vrede vinden voor jezelf en je medemens? Wat kan je zelf bijdragen? Zoek je creativiteit en maak een mooi kunstwerk! Je kunt je bijdrage inleveren of per post vóór donderdag 11 september sturen aan Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer, p/a Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12, 1431 EC Aalsmeer. De inzendingen worden beoordeeld in een categorie jeugd en een categorie volwassenen (16+). De prijsuitreiking vindt plaats in het Boekhuis Aalsmeer op zaterdag 20 september om 14.00 uur. De werkstukken worden tijdens de Vredesweek tentoongesteld.

Zondag 21 september 10.00 uur: Oecumenische vredesdienst van de Raad van Kerken Aalsmeer in de Open Hof Kerk, Ophelialaan 247, Aalsmeer.

Voorganger ds. Liesbet Geijlvoet.

De vredesdienst wordt ingeleid door Musicians without Borders. Musicians without Borders is een internationale netwerkorganisatie die de kracht van muziek inzet om etnische, religieuze en politieke verschillen te overbruggen en de wonden van oorlog en conflict te helen. Musicians without Borders initieert projecten, ontwikkelt methodes en organiseert concerten en internationale conferenties op het gebied van verwerking en verzoening via de muziek. Sinds haar oprichting in 1999 heeft Musicians without Borders succesvolle projecten georganiseerd in Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo en het Midden-Oosten. Oorlog verdeelt ons, muziek brengt ons samen.

Maandag 22 september 20.00 uur: Lezing Kees Nieuwerth in de Karmelkerk, Stommeerweg 13, Aalsmeer.

Vorig jaar hebben we in de vredesweek geluisterd naar professor Fernando Enns. Hij vertelde over het voorstel van de zevenjarige pelgrimage van gerechtigheid en vrede. In oktober is dit voorstel voorgelegd in Zuid-Korea in Busan. Met overwegende instemming is dit aangenomen in de World Council of Churches. Kees Nieuwerth was vanuit de Quacker gemeente aanwezig bij dit overleg. Hij

zal vertellen over zijn ervaringen daar én over zijn eigen werk als vredesactivist. Nieuwerth is actief bij de Kerk en Vrede, het Women Peacemakers Program, en was ontwikkelingswerker in Kenia en Nigeria.

Donderdag 25 september 17.30 uur, Jongerenactiviteit:

Barbecue en informatiemarkt vrijwilligerswerk voor jongeren van 18 t/m 30 jaar in de Historische Tuin, Uiterweg 32, Aalsmeer.

We willen laten zien dat vrijwilliger zijn niet alleen leuk en nuttig kan zijn, maar ook erg makkelijk. Je hoeft niet gelijk waterputten te graven in Afrika voor een half jaar; je kan ook een uur per week of eens per maand helpen in de nabije omgeving. Ook willen we laten zien dat werken aan een betere wereld kan bestaan naast een drukke studie of baan. Er worden interviews gehouden met enkele vrijwilligers

over wat hen motiveert en wat vrijwilligerswerk hen brengt. Daarnaast vindt er een informatiemarkt plaats waar verschillende organisaties, die vrijwilligers zoeken, zich presenteren en promoten. Na het officiële gedeelte vindt er vanaf 19.00 uur een informeel samenzijn plaats met een barbecue. Dit belooft een leuke en gezellige avond te worden!

Deelname kost € 7,50 per persoon inclusief barbecue en twee consumpties. Kom je met z’n tweeën dan betaal je € 10,- voor een duoticket.

Opgeven uiterlijk donderdag 18 september bij: Otto Zandvliet, ottozandvliet@hotmail.com, tel. 0297-32 99 77 of Franka Riesmeijer, franka@dgaalsmeer.nl, tel.06-48 63 04 97

 

Vrijdag 26 september 18.00 uur: Vredesmaaltijd in de Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55, Aalsmeer.

Gezellige samenkomst met een eenvoudig drie-gangen diner. Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,- gevraagd. Inschrijven op de lijst in de kerk of via franka@dgaalsmeer.nl.

Voor vragen over het programma in de Vredesweek kunt u contact opnemen met Franka Riesmeijer, franka@dgaalsmeer.nl.

« Terug

Agenda

14
december

Kring Oase

Aanvang 14:30 uur

Lees verder >

Nieuws

4 december 2017

Familiekerstfeest onder de boom

Op zondag 17 december om 16.00 uur

Lees verder >

3 december 2017

Adventsproject 'Hart voor onderwijs' in Nepal

Lees verder >

27 november 2017

Prijswinnaars van de bazar

Lees verder >

13 november 2017

Films en interviews 75 jaar kampen

Lees verder >

30 oktober 2017

De beuk is gekapt

Lees verder >

Preken

Levenslicht

9 december 2017

Levenslicht nr. 7 - oktober/november 2017

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35