Nieuws

23 maart 2010

Commissie duurzaamheid van start

Dit voorjaar is op verzoek van de kerkenraad de commissie duurzaamheid ingesteld. Deze heeft de opdracht meegekregen een advies op te stellen en suggesties aan te dragen om de duurzaamheid binnen onze Gemeente te verhogen. We zullen het kerkgebouw onder de loep nemen, wellicht zijn daar ten aanzien van energiegebruik en andere milieuaspecten verbeteringen door te voeren. Maar duurzaamheid heeft ook te maken met financiën. Welke keuzen maken we hierin? En dan is er het aspect duurzaamheid van relaties. Gelukkig kunnen we een beroep doen op de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van de ADS, die initiatieven op dit terrein inventariseert en stimuleert. We hopen binnenkort met een eerste aanzet te komen. Na de Dopers Duurzaam Denken en Doen-ecotassen die twee jaar geleden in het gemeentejaar gecirculeerd hebben en zo enthousiast zijn gebruikt, hopen we als commissie met de Gemeente een vervolg te kunnen geven aan een duurzaam gemeenteleven. Hartelijke groet,

Mariska de Graaf, Frans Misset, Leny van Alphen, Edith Goezinne, Erica de Ridder en Johan Lanser | cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

« Terug

Agenda

25
mei

Bezoek van de partnergemeenten Grosserkmannsdorf en Kleinwolmsdorf

Aanvang 18:00 uur

Lees verder >

Nieuws

23 mei 2018

SchonerZomer: een informatieve & actieve excursie op 9 juni

Lees verder >

11 april 2018

16e nieuwsbrief van commissie duurzaamheid

Lees verder >

5 april 2018

Vertrek ds. Liesbet Geijlvoet per 1 juli 2018

Afscheidsdienst op zondag 24 juni om 14.30 uur

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

Preken

6 mei 2018

Preek 06-05-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Schriftlezingen: Jesaja 45:15-19, Johannes 15:9-17 en 1 Johannes 4:7-21

Lees verder >

Levenslicht

18 mei 2018

Levenslicht nr. 3 - mei 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35