Nieuws

22 april 2010

Open avond kring Elia met Bram Moerland

Dinsdag 27 april: kring Elia - open kringavond met Bram Moerland, cultuurfilosoof, als gast

Bram Moerland is een groot kenner van de gnostiek. Hij heeft veel geschreven over de gnostiek, de Katharen en de interpretatie van het Thomas Evangelie. Bram Moerland is gnosticus. Hij schreef een aantal boeken, waaronder Schatgraven in Nag Hammadi, een inleiding in de gnostiek en Katharen en de val van Montségur. Hij
ontdekte dat allerlei termen zoals kind, leven, dood, opstanding, menswording en blindheid in de gnostiek een heel eigen symbolische betekenis hebben. Om de Bijbel goed te kunnen verstaan moet men, zegt hij, deze betekenis eerst leren kennen. Zijn bijdrage aan 'een Heilige Schrift' voor de 21ste eeuw, met oude en nieuwe 'heilige teksten', is dan ook niet het Onze Vader in de traditionele vertaling, maar het gebed vertaald vanuit het Aramees. "De kern van de christelijke levensovertuiging, zoals ik die heb leren verstaan, is dat liefde alleen kan opbloeien in totale openheid voor al wat is. Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan
deze openheid bereiken. Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet. In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reële menselijke mogelijkheid." Het thema van de avond is Gnostisch Bijbellezen, het
andere verhaal.

Ontvangst met koffie of thee om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. U bent allen van harte welkom!

« Terug

Agenda

18
juni

Zin-Inn cursus: Sacrale dans

Aanvang 20:00 uur

Lees verder >

Nieuws

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

5 april 2018

Vertrek ds. Liesbet Geijlvoet per 1 juli 2018

Afscheidsdienst op zondag 24 juni om 14.30 uur

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

Preken

3 juni 2018

Preek 03-06-2018 | Br. B. Middelkoop

Schriftlezingen: Marcus 2:23-3:6 en 2 Korintiërs 4:5-11

Lees verder >

Levenslicht

18 mei 2018

Levenslicht nr. 3 - mei 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35