Zin-Inn: lezing door At Polhuis | 'Feestelijk geloven' op 30 april

Nieuws

15 april 2015

Zin-Inn: lezing door At Polhuis | 'Feestelijk geloven' op 30 april

Emeritus predikant At Polhuis schreef ‘Een feestelijk geloof, Verantwoording van een leven lang zoeken’. Over dit boek zegt hij “In dit boek ga ik de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven mij hebben gebracht. Ik begon mijn theologische studie als zoeker, en dat zoekende raakte ik nooit kwijt. Verlegen met veel geloofsvragen richtte ik mij op het diaconaat. Tegelijk bleef ik in mijn preken proberen in woorden te vangen wat christelijk geloof inhoudt. Het is voor mij van grote betekenis dat het christelijk geloof gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs. In het geloof vieren we de God die in deze feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt. Bij het schrijven van dit boek werd ik geïnspireerd door mijn kleinkinderen. Aan hen wil ik dit boek als bagage meegeven, in de hoop dat het Woord ook voor nieuwe generaties en in een geseculariseerde samenleving blijft klinken.”

At Polhuis is emeritus predikant van de Protestantse Kerk Nederland en schrijver, de lezing vindt plaats op donderdag 30 april en begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Toegangsprijs € 5,-. U bent van harte welkom de lezing bij te wonen.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Zin-Inn van de Doopsgezinde Gemeente m.m.v. Boekhuis Aalsmeer. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt open ruimte voor ontmoeting en gesprek. Het Zin-Inn programma is samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij. De Zin-Inn groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld.

« Terug

Agenda

17
december

Kerkdienst | mw. Ellen van Houten-Oranje - 3e advent

Aanvang 10:00 uur

Collecte in natura voor het Jeannette Noëlhuis

Lees verder >

Nieuws

4 december 2017

Familiekerstfeest onder de boom

Op zondag 17 december om 16.00 uur

Lees verder >

3 december 2017

Adventsproject 'Hart voor onderwijs' in Nepal

Lees verder >

27 november 2017

Prijswinnaars van de bazar

Lees verder >

13 november 2017

Films en interviews 75 jaar kampen

Lees verder >

30 oktober 2017

De beuk is gekapt

Lees verder >

Preken

Levenslicht

9 december 2017

Levenslicht nr. 7 - oktober/november 2017

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35