Project veertigdagentijd voor VivaSahel

Nieuws

13 maart 2014

Project veertigdagentijd voor VivaSahel

In het verleden hebben we in de Gemeente meermalen gecollecteerd voor de stichting ViVaSahel in Niger. Het woord zegt het al, de Sahel. Het dorpje Tamaci ligt in de Sahel regio, afgelegen van infrastructuren en grotere steden en ontvangt om die reden weinig tot geen steun van de overheid. Met hulp van o.a. de DGA is er een graanschuur opgezet, een hek gebouwd om landbouwgrond, een ezelskar aangeschaft, alles om het bestaan voor de bevolking zo leefbaar mogelijk te maken. Vaak mislukt de oogst door droogte en/of sprinkhanenplagen en even zo vaak dreigt er dan een hongersnood.
Vorig jaar heeft ViVaSahel een gierstproject ingediend bij de overheid van Niger, dat om onduidelijke redenen is afgewezen.
En zo is het jaarlijks roeien met de riemen die men heeft. Het project waar het deze keer om gaat is de bouw van een basisschool. De huidige drie lokalen voldoen bij lange na niet meer voor de inmiddels 240 leerlingen, ze gaan nu in deeltijd naar school. Vorig jaar zijn de twee stenen lokalen van een nieuw dak en nieuw schoolmeubilair voorzien. Het derde (lemen) lokaaltje moet vervangen worden en ook moeten er enkele nieuwe lokalen gebouwd worden. Daarnaast zijn de twee toiletten niet toereikend, dus er moet ook een nieuw toiletgebouw komen. De overheid betaalt wel de salarissen van de leraren maar eist dat het schoolgebouw dan van steen is en veilig. Dat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van de kinderen en één van de pijlers van armoedebestrijding vindt men in Tamaci ook en men wil dan ook van harte meehelpen om de school te bouwen. De bouw gaat pas beginnen als het benodigde geld bij elkaar is en dat is nu bijna! Andere donoren groot en klein hebben ook hun financiële steun toegezegd, er ontbreekt nu nog een bedrag van € 3.000,00. Wij hopen in de 40-dagentijd met zes collectes een flink aandeel bijeen te brengen zodat men in Tamaci zo snel mogelijk aan de slag kan. Indien mogelijk proberen we dit project ook bij de OSA (OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer) in te dienen voor verdubbeling.

Collectes worden gehouden vanaf 30 maart. Op 6 april komt Marlies Sven in de dienst iets vertellen over het project.

« Terug

Agenda

17
december

Kerkdienst | mw. Ellen van Houten-Oranje - 3e advent

Aanvang 10:00 uur

Collecte in natura voor het Jeannette Noëlhuis

Lees verder >

Nieuws

4 december 2017

Familiekerstfeest onder de boom

Op zondag 17 december om 16.00 uur

Lees verder >

3 december 2017

Adventsproject 'Hart voor onderwijs' in Nepal

Lees verder >

27 november 2017

Prijswinnaars van de bazar

Lees verder >

13 november 2017

Films en interviews 75 jaar kampen

Lees verder >

30 oktober 2017

De beuk is gekapt

Lees verder >

Preken

Levenslicht

9 december 2017

Levenslicht nr. 7 - oktober/november 2017

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35