Gemeenteavond over toekomst van de Gemeente

Actueel

Nieuws

11 oktober 2011

Gemeenteavond over toekomst van de Gemeente

In de voorjaarsledenvergadering van 12 mei jl. hebben wij gesproken over het visiestuk dat toen op de agenda stond. Als vervolg hierop is een nota geschreven, waarin is aangegeven op welke wijze de Gemeente zich als Gemeente verder zou kunnen ontwikkelen.

Parallel hieraan komen er ook nota's over het jeugdwerk en pastorale zorg waarin ook visies worden gegeven over hoe deze activiteiten zich zouden kunnen ontwikkelen.

Het totaal moet uiteindelijk leiden tot een 'Gemeenteplan 2012-2015' waarin aangegeven wordt welke gedachten we ter hand gaan nemen om uit te voeren.

In 2011/2012 zal de gedachtevorming en uiteindelijke besluitvorming vorm gaan krijgen, waarbij het afgeronde plan op de voorjaarsledenvergadering 2013 op de agenda zal staan.

Als eerste stap bespreken we de conceptnota DCGZ (Doopsgezind Centrum van Geloofs- en Zingevingsvragen) op de gemeenteavond van 1 november. Deze zal worden toegelicht en besproken. We nodigen iedereen van harte uit om met elkaar over dit belangrijke onderwerp van gedachten te wisselen. De avond begint om 20.00 uur, ergens in ons kerkgebouw. Uiteraard hopen we op veel belangstelling. 

De kerkenraad.    

Visiestuk Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, juni 2011

« Terug

Agenda

25
februari

Kerkdienst | br. Jan Broere

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

22 februari 2018

Gebedsmoment veertigdagentijd

Lees verder >

18 februari 2018

Veertigdagentijdproject voor Stichting Vluchteling Studenten UAF

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

30 januari 2018

Passieronde veertigdagentijd

Start op 21 februari

Lees verder >

21 januari 2018

Oecumenische viering van 21 januari terug te beluisteren

Lees verder >

Preken

24 december 2017

Preek 24-12-2017 | Br. M. Hofman

Lees verder >

Levenslicht

10 maart 2018

Levenslicht nr. 1 - januari/februari 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35