Gemeenteavond over toekomst van de Gemeente

Nieuws

11 oktober 2011

Gemeenteavond over toekomst van de Gemeente

In de voorjaarsledenvergadering van 12 mei jl. hebben wij gesproken over het visiestuk dat toen op de agenda stond. Als vervolg hierop is een nota geschreven, waarin is aangegeven op welke wijze de Gemeente zich als Gemeente verder zou kunnen ontwikkelen.

Parallel hieraan komen er ook nota's over het jeugdwerk en pastorale zorg waarin ook visies worden gegeven over hoe deze activiteiten zich zouden kunnen ontwikkelen.

Het totaal moet uiteindelijk leiden tot een 'Gemeenteplan 2012-2015' waarin aangegeven wordt welke gedachten we ter hand gaan nemen om uit te voeren.

In 2011/2012 zal de gedachtevorming en uiteindelijke besluitvorming vorm gaan krijgen, waarbij het afgeronde plan op de voorjaarsledenvergadering 2013 op de agenda zal staan.

Als eerste stap bespreken we de conceptnota DCGZ (Doopsgezind Centrum van Geloofs- en Zingevingsvragen) op de gemeenteavond van 1 november. Deze zal worden toegelicht en besproken. We nodigen iedereen van harte uit om met elkaar over dit belangrijke onderwerp van gedachten te wisselen. De avond begint om 20.00 uur, ergens in ons kerkgebouw. Uiteraard hopen we op veel belangstelling. 

De kerkenraad.    

Visiestuk Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, juni 2011

« Terug

Agenda

23
juni

Kennismaken met deelnemers ouderenreis

Aanvang 15:30 uur

Lees verder >

Nieuws

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst

Lees verder >

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

5 april 2018

Vertrek ds. Liesbet Geijlvoet per 1 juli 2018

Afscheidsdienst op zondag 24 juni om 14.30 uur

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

Preken

3 juni 2018

Preek 03-06-2018 | Br. B. Middelkoop

Schriftlezingen: Marcus 2:23-3:6 en 2 Korintiërs 4:5-11

Lees verder >

Levenslicht

18 mei 2018

Levenslicht nr. 3 - mei 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35