Voorjaarsconferentie doopsgezind WereldWerk

Nieuws

5 februari 2014

Voorjaarsconferentie doopsgezind WereldWerk

Eenmaal, andermaal…, Vrede verkocht!

Voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk over vrede en economie

Wat hebben vrede en economie met elkaar te maken? Waarschijnlijk veel meer dan gedacht wordt. De voorjaarsconferentie van doopsgezind WereldWerk (8-9 maart) gaat hier uitgebreid aandacht aan besteden. Dit in aansluiting op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) in november 2013. Daar werd gesproken over ´Just Peace´ (rechtvaardige vrede), het hoofdthema van de eerdere vredes-samenkomst (‘Peace Convocation’) van de Wereldraad in 2011 in Kingston, Jamaica.

Vrede kan niet zonder gerechtigheid. En daarbij speelt de (wereld-)economie een uiterst belangrijke rol. Denk aan de verhouding tussen de rijke landen en het minder welvarende deel van de wereld, aan de rol van multinationals en de banken. Inheemse volken zijn vaak het slachtoffer van westerse multinationals, die met hun grootschalige mijnbouw of houtkap het leefmilieu van deze minderheidsgroepen vergiftigen, zonder dat deze zich hiertegen kunnen verweren. Vergeet ook niet de wereldwijde wapenhandel. Kunnen wij persoonlijk daar wel iets tegen doen? Wat is bijv. onze rol als consument? Een belangrijk thema dus.

De conferentie begint zaterdag 14.00 uur met een inleiding door ds. Iris Speckmann, de vertegenwoordigster van de Nederlandse doopsgezinden in Busan. Daarna volgen diverse workshops over resp. ‘Oikocredit’, wapenhandel, onderdrukking van inheemse volken en de bankwereld. Zaterdagavond is er een film en een spelprogramma. Zondagochtend wordt er o.a. een gezamenlijke viering gehouden. De conferentie wordt besloten met een lunch.

Zakelijke gegevens

Aanvang: zaterdag 8 maart 2014, 14.00 uur. Desgewenst kan men vanaf 12.30 uur een lunch gebruiken. Vrijdagavond 7 maart beginnen de jongeren van 16 tot 30 jaar al met een eigen programma, dat later aansluit op de conferentie. Dit doet ook een groep jonge ouders, die hun kinderen kunnen meebrengen; voor deze kinderen is tijdens de conferentie een eigen programma.

Einde: zondag 9 maart 2014 na de lunch.
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult, tel. (0521) 535 100, e-mail: info@fredeshiem.nl.
Aanmelden vóór 25 februari 2014 bij: Jet Visser-Romijn, e-mail: jetromijn@hetnet.nl; voor jongeren: jdvg.doopsgezind@gmail.com.

Bij aanmelding a.u.b. vermelden: naam, adres, tel.nr, e-mailadres, tijden van aankomst en vertrek (als u mee wilt lunchen, moet u uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn); eventuele dieet- of andere wensen; voor kinderen en jongeren tevens de leeftijd.

Na aanmelding krijgt men uiterlijk een week vóór de conferentie het definitieve programma toegestuurd.

Kosten: voor kinderen: € 15, voor niet-werkende jongeren: € 25. Volwassenen betalen naar draagkracht: € 50, € 75 of € 90 (het laatste bedrag is de kostprijs).

Betaling op bankrekening NL27 TRIO 0786.880.333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk, Deventer, o.v.v. Conferentie Fredeshiem 2014 en de naam(en) van de deelnemer(s).

Indien de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met penningmeester Roel Meihuizen,  e-mail: roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl.

Mocht u nog verdere vragen hebben: zie www.dgwereldwerk.nl of vraag Jet Visser-Romijn, jetromijn@hetnet.nl.

« Terug

Agenda

18
juni

Zin-Inn cursus: Sacrale dans

Aanvang 20:00 uur

Lees verder >

Nieuws

4 juni 2018

Extra Gemeentevergadering op 22 juli

Aanvang 11.30 uur

Lees verder >

5 april 2018

Vertrek ds. Liesbet Geijlvoet per 1 juli 2018

Afscheidsdienst op zondag 24 juni om 14.30 uur

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

Preken

3 juni 2018

Preek 03-06-2018 | Br. B. Middelkoop

Schriftlezingen: Marcus 2:23-3:6 en 2 Korintiërs 4:5-11

Lees verder >

Levenslicht

18 mei 2018

Levenslicht nr. 3 - mei 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35